Polacy przeciwni zaostr...

Minął rok od wprowadzenia przepisów ograniczających handel w niedzielę. W ubiegłym roku handel (poza punktami określonych branż) możliwy był w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W tym roku zrobimy zakupy już tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. W przyszłym roku...

Pracownicze Plany Kapit...

W listopadzie ubiegłego roku Andrzej Duda, prezydent RP podpisał ustawę przyjętą przez parlament dotyczącą Pracowniczych Planów Kapitałowych. PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Obejmie on ok. 11,5 mln osób...

Wzrosło bezrobocie – al...

Według danych GUS (BAEL) w III kwartale 2018 r. w Polsce wzrosło bezrobocie. Był to pierwszy wzrost od I kwartału 2015 r. Odnotowano jednak również wzrost liczby osób pracujących i aktywnych zawodowo. BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) to badanie prowadzone przez...

Niższy VAT – jesz...

Posłowie PIS głosowali nad nowelizacją ustawy o VAT i zdecydowali, że obecne stawki 8 i 23% będą obowiązywały nadal. Tym samym nie wywiązali się oni z obietnicy wyborczej oraz pierwotnego założenia dotyczącego podwyższenia stawek, które miało obowiązywać...

Problemy z nową dokumen...

Wraz z nowym rokiem zaczną obowiązywać zmiany dotyczące przechowywania akt pracowników. Nowe zasady związane są z wymogami RODO oraz digitalizacji dokumentów. W nowej wersji akta osobowe pracowników będą podzielone na 4 części i każda będzie dotyczyła innego okresu...

Czy zarobki w Polsce bę...

W Polsce trwa debata na temat propozycji odnośnie nałożenia na przyszłych pracodawców obowiązkowego informowania o wysokości wynagrodzenia. Tak jest chociażby w Wielkiej Brytanii. Projekt odnośnie nowelizacji Kodeksu pracy został już złożony w sejmie. Czy zarobki w naszym...

Sprzedawcy nie chcą spl...

Split payment, czyli podzielona płatność, ma być sposobem na zmniejszenie luki podatkowej w VAT. Jednak w praktyce okazuje się, że sprzedawcy są niechętnie nastawieni do tej formy płatności i szukają różnych sposobów, by jej uniknąć. Split payment obowiązuje w naszym...

Które zawody mogą znikn...

Rynek pracy zmienił się znacząco w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Przykładowo, minęły już czasy, gdy pracownik mógł pozostać na jednym stanowisku i w jednym miejscu od studiów do emerytury. Rozwój nowych technologii sprawił też, że pojawiły się zawody, o których...