Mały ZUS Plus – na czym ma polegać?

Zus. Type Of Polish National Insurance Contribution.

Mały ZUS Plus, czyli rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców, o jakich zaczęto mówić kilka tygodni temu przez większość osób traktowane były jako przedwyborcze obietnice bez pokrycia. Już jednak kilka dni po wyborach do parlamentu okazało się, że jest gotowy projekt ustawy, a same zmiany mają być wprowadzone w bardzo szybkim tempie. Wiele wskazuje na to, że zaczną one obowiązywać od początku 2020 roku.

Czym jest Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus to projekt zmian w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorców. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby stworzyć sytuację, kiedy  będzie istniała korelacja pomiędzy aktualnymi dochodami przedsiębiorcy a opłacanymi składkami. Polscy przedsiębiorcy, zwłaszcza ci najmniejsi, od lat narzekają, że muszą płacić bardzo wysokie składki ZUS nawet wtedy, gdy mają niskie dochody albo wręcz stratę. I tak faktycznie było do tej pory. Przykładowo szewc, który w danym miesiącu zarobił 500 zł, i tak musiał zapłacić pełną składkę do ZUS w wysokości około 1300 zł. Teraz ma się to nieco zmienić. Składki społeczne będą pochodną średnich dochodów miesięcznych osiąganych przez przedsiębiorców w roku ubiegłym.

Jakie zasady będą obowiązywać w programie Mały ZUS Plus?

Wielką zaletą nowego programu jest fakt, że obejmie on znacznie więcej osób niż obecny preferencyjny ZUS. Szacuje się, że będzie to około 300 000 przedsiębiorców. Głównym warunkiem skorzystania ze zmian będzie osiąganie miesięcznie przychodów nie wyższych niż 10000 zł i jednocześnie osiąganie dochodu nie wyższego niż 6000 zł na miesiąc. Składki po zmianach mają dać przedsiębiorcom oszczędność rzędu 500 zł na miesiąc. Z proponowanych zmian będzie można korzystać przez okres 36 miesięcy. Nie jest to oczywiście obowiązkowe. Każdy przedsiębiorca musi sam zdecydować, czy chce płacić niższe składki obecnie, czy woli zostać przy starych, ale w zamian za to mieć wyższą emeryturę.

Warto podkreślić, że grupa beneficjentów poszerzy się o małe firmy rozliczające się na podstawie karty podatkowej. Do tej pory nie mogli oni korzystać z preferencji, jeśli nie byli podatnikami VAT. Jeśli chodzi zaś o firmy rozliczające się z podatku dochodowego na postawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to mogą one bez przeszkód korzystać z nowego ZUS Plus. W ich przypadku z uwagi na fakt, że w tej formie rozliczeń bierze się pod uwagę przychody, podstawa naliczania składek ZUS będzie ustalona, jako 50% przychodów.

Jakie formalności czekają na przedsiębiorców?

Każdy, kto spełnia kryteria i będzie chciał skorzystać z nowego programu Mały ZUS Plus, powinien wypełnić formalności w najbliższym inspektoracie ZUS do końca stycznia 2020 roku. Będą to podobne czynności jak w przypadku preferencyjnego ZUS. Warto więc mieć przygotowane roczne rozliczenie podatku dochodowego, dzięki czemu łatwiej będzie ustalić podstawę do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Choć jeszcze nie wszystkie szczegóły programu są znane to wiadomo już dziś, że cieszy się on ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.