Niższy VAT – jeszcze nie w najbliższej przyszłości

Posłowie PIS głosowali nad nowelizacją ustawy o VAT i zdecydowali, że obecne stawki 8 i 23% będą obowiązywały nadal. Tym samym nie wywiązali się oni z obietnicy wyborczej oraz pierwotnego założenia dotyczącego podwyższenia stawek, które miało obowiązywać tymczasowo.

Podwyżka stawek podatku VAT z 7% do 8% oraz z 22% do 23%, zgodnie z obecnymi przepisami, miała się skończyć 31 grudnia 2018 roku. Mimo upływu tego terminu, obowiązywanie wyższych stawek jest cały czas przekładane, a obecny rząd zdecydował, że ich wysokość nie zmniejszy się w najbliższym czasie.

Stało się tak, mimo że przykłady innych krajów pokazują, że obniżenie stawki podatku może mieć bardzo pozytywne skutki dla gospodarki. Sytuacja taka miała miejsce w Rumunii, gdzie po obniżeniu podatku VAT do 20% zdecydowano się na kolejną obniżkę do 19%. Po odnotowaniu znacznego wzrostu gospodarczego po pierwszej obniżce, postanowiono wprowadzić w życie kolejną. Wyższe podatki powodują bowiem, że część przedsiębiorców przechodzi do szarej strefy, by uniknąć płacenia ich w ogóle.

Stawki 8 i 23% obowiązują od 2011 roku i nie zmienią się przez najbliższy rok. Na 72 posiedzeniu Sejmu posłowie opowiedzieli się bowiem przeciwko wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która zakładała, że obniżenie stawek może nastąpić po osiągnięciu określonych wskaźników gospodarczych. Oznacza to, że obecne stawki utrzymają się przynajmniej do końca 2019 roku.

Wiceminister finansów Filip Świtała wskazuje, że wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów, które pozwoliłyby na obniżenie stawek VAT do 22 proc. i 7 proc., możliwe będą do osiągnięcia najprawdopodobniej w 2019 roku. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że ”podatek VAT jest podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa. Rozpatrując zatem możliwości ewentualnych zmian w systemie opodatkowania towarów i usług (w tym zmian wysokości stawek tego podatku), należy uwzględniać zarówno oddziaływanie takiego działania na konsumentów, jak i m.in. wpływ tych zmian na sytuację budżetu państwa, ocena zaś tego wpływu powinna uwzględniać wszelkie okoliczności i aspekty życia gospodarczego i społecznego, zarówno w dłuższej perspektywie czasowej, jak i szerokiej skali”.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.