Punktualność w biznesie...

Biznes to bardzo skomplikowana strefa, która składa się z wielu zasad. Z małych rzeczy tworzą się wielkie, takie jak zaufanie klientów. Aby je zbudować, trzeba postawić przede wszystkim na punktualność. Nic bowiem tak nie zepsuje reputacji firmy jak spóźnialstwo, bezlitośnie...

Jak ocenić efektywność ...

Ocenę efektywności inwestycji biznesowej sprowadza się do oszacowania przewidywanej rentowności sprzedaży, będącej wynikiem zrealizowania planowanej inwestycji, czyli do jej opłacalności. Głównym celem każdej inwestycji jest zwiększenie wartości rynkowej firmy oraz...

Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo jest rodzajem umowy o pracę zawieraną na czas określony. Może być stosowana tylko w szczególnych okolicznościach, kiedy zachodzi konieczność zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, spowodowanej ciążą, urlopem...

Jak prowadzić negocjacj...

Marzeniem każdego szefa sprzedaży jest osiągnięcie docelowego budżetu sprzedaży, będącego wynikiem owocnej współpracy z najważniejszymi podmiotami firmy, czyli tzw. kluczowymi klientami. Dzięki nawiązywaniu oraz utrzymywaniu dobrych relacji z kluczowym klientem sprzedaż...

Samozatrudnienie czy et...

Obecna sytuacja na rynku pracy skłania wielu Polaków do podjęcia tak zwanego samozatrudnienia, czyli prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (między innymi w zakresie usług, handlu, wytwórstwa, działalności budowlanej) – na własny rachunek, własną...

Zatrudnienie młodych z ...

Rok 2016 ma przynieść kolejne zmiany w zatrudnieniu, również osób młodych do 30 roku życia. Ustawa, którą miesiąc temu podpisał prezydent Andrzej Duda, ma pozwolić na refundację części kosztów zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Na pomoc w znalezieniu pierwszej pracy...

Zmowa cenowa ma swoje k...

Zmowa cenowa polega na tym, że firmy działające w tej samej branży zakładają wspólnie pewien poziom cen, co ma na celu uniknięcie wzajemnej konkurencji. Możemy o niej również mówić w przypadku, kiedy takie przedsiębiorstwa podejmują decyzję o wielkości produkcji, ważnych...

Specjalista czy nowicju...

W rozwoju większości przedsiębiorstw przychodzi czas zatrudnienia pracowników. W zależności od rodzaju i rozmiarów prowadzonej działalności, możemy potrzebować jednej osoby odpowiedzialnej za większą część działań firmy (będącej w zasadzie naszym współpracownikiem)...