Strategia konkurencji w...

Strategia przedsiębiorstwa to przemyślane, zaplanowane i ściśle dostosowane do firmy działania, które mają doprowadzić ją do wybranego celu. Używa się do tego zasobów przedsiębiorstwa i uwzględnia reakcję otoczenia. W strategii konkurencji głównym założeniem jest...

Jak wygląda proces sprz...

Sprzedaż firmy może się zdarzyć każdemu przedsiębiorcy, jednak nie zawsze oznacza to konieczność spowodowaną kiepską sytuacją finansową, taka transakcja może być bowiem sama w sobie dobrym interesem. Aby przedsiębiorca na tym nie stracił, a także aby wszystko odbyło się...

Zarządzanie przez kompe...

Zarządzanie przez kompetencje jest strategią łączącą zarządzanie zasobami ludzkimi z planowaniem biznesowym. Bazuje na świadomości znaczenia kompetencji pracowników danej organizacji w osiąganiu jej celów. Coraz więcej firm nie traktuje już samego pracownika jako kapitału....

Inwestycja w siebie klu...

Rynek pracy jest bardzo wymagający, a czasem wręcz bezlitosny. Aby się na nim utrzymać, należy ciągle się rozwijać i inwestować w karierę. Ma to swój początek już przy wyborze studiów. Zdobywanie nowej wiedzy i poszerzanie swoich kompetencji oraz kwalifikacji zdaje się być...

Czy lider musi być eksp...

Żadne przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą nie może poprawnie działać bez zarządzającego nim lidera- dowódcy w dziedzinie sprzedaży. To dzięki niemu firma ma szansę działać jak dobrze naoliwiona maszyna. Oczywiście pod warunkiem, że będzie on działał dla dobra...

Kontrola w firmie ̵...

Jak mówi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – w danym czasie w wybranej firmie może być przeprowadzana tylko jedna kontrola. Czas trwania kontroli zewnętrznej zależy od wielkości przedsiębiorstwa: w mikroprzedsiębiorstwie trwa do 12 dni roboczych, w małej...

Jak egzekwować długi od...

Nierzetelni kontrahenci są problemem coraz większej liczby wierzycieli. Brak regularnych wpłat wymagalnych należności może rodzić po stronie tych drugich problemy z płynnością finansową, a w efekcie opóźnienia w realizacji własnych zobowiązań. Wierzyciel ma jednak kilka...

Zarządzanie e-biznesem

Powszechnie utożsamiany z prowadzeniem e-sklepów (e-handlem), biznes elektroniczny w rzeczywistości ma o wiele szersze znaczenie. Na poziomie technologicznym jest to metoda prowadzenia przedsiębiorstwa, wykorzystująca urządzenia teleinformatyczne oraz zasoby szeroko rozumianego...