Jak wygląda proces sprz...

Sprzedaż firmy może się zdarzyć każdemu przedsiębiorcy, jednak nie zawsze oznacza to konieczność spowodowaną kiepską sytuacją finansową, taka transakcja może być bowiem sama w sobie dobrym interesem. Aby przedsiębiorca na tym nie stracił, a także aby wszystko odbyło się...

Zarządzanie przez kompe...

Zarządzanie przez kompetencje jest strategią łączącą zarządzanie zasobami ludzkimi z planowaniem biznesowym. Bazuje na świadomości znaczenia kompetencji pracowników danej organizacji w osiąganiu jej celów. Coraz więcej firm nie traktuje już samego pracownika jako kapitału....

Inwestycja w siebie klu...

Rynek pracy jest bardzo wymagający, a czasem wręcz bezlitosny. Aby się na nim utrzymać, należy ciągle się rozwijać i inwestować w karierę. Ma to swój początek już przy wyborze studiów. Zdobywanie nowej wiedzy i poszerzanie swoich kompetencji oraz kwalifikacji zdaje się być...

Czy lider musi być eksp...

Żadne przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą nie może poprawnie działać bez zarządzającego nim lidera- dowódcy w dziedzinie sprzedaży. To dzięki niemu firma ma szansę działać jak dobrze naoliwiona maszyna. Oczywiście pod warunkiem, że będzie on działał dla dobra...

Kontrola w firmie ̵...

Jak mówi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – w danym czasie w wybranej firmie może być przeprowadzana tylko jedna kontrola. Czas trwania kontroli zewnętrznej zależy od wielkości przedsiębiorstwa: w mikroprzedsiębiorstwie trwa do 12 dni roboczych, w małej...

Jak egzekwować długi od...

Nierzetelni kontrahenci są problemem coraz większej liczby wierzycieli. Brak regularnych wpłat wymagalnych należności może rodzić po stronie tych drugich problemy z płynnością finansową, a w efekcie opóźnienia w realizacji własnych zobowiązań. Wierzyciel ma jednak kilka...

Zarządzanie e-biznesem

Powszechnie utożsamiany z prowadzeniem e-sklepów (e-handlem), biznes elektroniczny w rzeczywistości ma o wiele szersze znaczenie. Na poziomie technologicznym jest to metoda prowadzenia przedsiębiorstwa, wykorzystująca urządzenia teleinformatyczne oraz zasoby szeroko rozumianego...

Jak zdecydować o strate...

Sukces każdej firmy zależny jest od prawidłowego doboru strategii finansowej, czyli źródeł finansowania prowadzonej działalności. Dzięki temu przedsiębiorstwo może dokonywać działań operacyjnych oraz inwestycyjnych, a także zapewnić firmie bezpieczeństwo finansowe –...