Likwidacja tzw. syndrom...

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy, która ma obowiązywać od września, pracodawca będzie miał obowiązek przedstawić pracownikowi umowę albo przynajmniej potwierdzić jej warunki na piśmie jeszcze przed podjęciem pracy. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają...

Zmiany w Kodeksie pracy...

Umowa o pracę ma zapewniać pracownikowi stabilizację i pewność, że z dnia na dzień nie straci pracy. Większość zatrudnionych dotychczas pracowało w oparciu o umowę na czas określony. Umowa na kilka lub nawet kilkanaście lat mogła nigdy nie zostać przedłużona. Przy takim...

Jakie cechy charakteru ...

W ciągu całego życia przynajmniej kilka razy stresujemy się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy chce wypaść jak najlepiej i zakończyć spotkanie rychłym zatrudnieniem. Czego natomiast po kandydacie oczekuje rekrutujący? Jakie są najodpowiedniejsze cechy, które warto...

Umowa o dzieło a umowa-...

Najpopularniejszą w Polsce formą zatrudnienia jest stosunek pracy, świadczony na podstawie umowy o pracę. Coraz częściej jednak stosowane przez pracodawców są również umowy cywilnoprawne, zwane przez niektórych „śmieciowymi”. W ich przypadku świadczenie pracy odbywa się...

Zasady zatrudniania stu...

Pracodawcy obecnie dość chętnie zatrudniają studentów. Związane jest to ze sporymi oszczędnościami i korzyściami, szczególnie jeśli dotyczy umowy-zlecenia. Na jakich zasadach można zatrudnić studenta? Student to osoba, która kształci się na studiach wyższych pierwszego...

Przeszkody w prowadzeni...

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce to ciężki kawałek chleba. Co też potwierdzają badania i ankiety prowadzone wśród naszych rodzimych przedsiębiorców oraz analizy porównujące warunki do prowadzenia biznesu w różnych krajach. Wśród największych przeszkód...

Prowadzenie własnej dzi...

Rzeczywistość rynku pracy wymaga, zwłaszcza od młodych pracowników, pewnego rodzaju elastyczności zawodowej. Obecnie, praca na przysłowiowych kilku etatach lub dodatkowe umowy cywilno-prawne nie powinny nikogo dziwić. Koszty, związane na przykład z utrzymaniem rodziny,...

Co oznacza porzucenie p...

Porzucenie pracy, czyli niestawianie się pracownika w miejscu pracy, oraz jego nieusprawiedliwiona nieobecność to naruszenia kodeksu pracy, które niosą ze sobą szereg konsekwencji. Należy mieć zatem świadomość tego, że przyszli pracodawcy, którzy dostaną świadectwo pracy...