Wzrosło bezrobocie – al...

Według danych GUS (BAEL) w III kwartale 2018 r. w Polsce wzrosło bezrobocie. Był to pierwszy wzrost od I kwartału 2015 r. Odnotowano jednak również wzrost liczby osób pracujących i aktywnych zawodowo. BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) to badanie prowadzone przez...

Niższy VAT – jesz...

Posłowie PIS głosowali nad nowelizacją ustawy o VAT i zdecydowali, że obecne stawki 8 i 23% będą obowiązywały nadal. Tym samym nie wywiązali się oni z obietnicy wyborczej oraz pierwotnego założenia dotyczącego podwyższenia stawek, które miało obowiązywać...

Problemy z nową dokumen...

Wraz z nowym rokiem zaczną obowiązywać zmiany dotyczące przechowywania akt pracowników. Nowe zasady związane są z wymogami RODO oraz digitalizacji dokumentów. W nowej wersji akta osobowe pracowników będą podzielone na 4 części i każda będzie dotyczyła innego okresu...

Czy zarobki w Polsce bę...

W Polsce trwa debata na temat propozycji odnośnie nałożenia na przyszłych pracodawców obowiązkowego informowania o wysokości wynagrodzenia. Tak jest chociażby w Wielkiej Brytanii. Projekt odnośnie nowelizacji Kodeksu pracy został już złożony w sejmie. Czy zarobki w naszym...

Sprzedawcy nie chcą spl...

Split payment, czyli podzielona płatność, ma być sposobem na zmniejszenie luki podatkowej w VAT. Jednak w praktyce okazuje się, że sprzedawcy są niechętnie nastawieni do tej formy płatności i szukają różnych sposobów, by jej uniknąć. Split payment obowiązuje w naszym...

Które zawody mogą znikn...

Rynek pracy zmienił się znacząco w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Przykładowo, minęły już czasy, gdy pracownik mógł pozostać na jednym stanowisku i w jednym miejscu od studiów do emerytury. Rozwój nowych technologii sprawił też, że pojawiły się zawody, o których...

Ulga na start

Jednym z większych utrudnień dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest konieczność samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Do tej pory składki musiał płacić każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, czy w danym miesiącu...

Działalność nierejestro...

Działalność nierejestrowana to nowe rozwiązanie wprowadzone na mocy Ustawy Prawo Przedsiębiorców, obowiązującej od 30 kwietnia 2018 r. Oznacza ono, że osoby spełniające określone warunki mogą zarabiać bez rejestrowania działalności gospodarczej. Działalność...