Które zawody mogą znikn...

Rynek pracy zmienił się znacząco w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Przykładowo, minęły już czasy, gdy pracownik mógł pozostać na jednym stanowisku i w jednym miejscu od studiów do emerytury. Rozwój nowych technologii sprawił też, że pojawiły się zawody, o których...

Ulga na start

Jednym z większych utrudnień dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest konieczność samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Do tej pory składki musiał płacić każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, czy w danym miesiącu...

Działalność nierejestro...

Działalność nierejestrowana to nowe rozwiązanie wprowadzone na mocy Ustawy Prawo Przedsiębiorców, obowiązującej od 30 kwietnia 2018 r. Oznacza ono, że osoby spełniające określone warunki mogą zarabiać bez rejestrowania działalności gospodarczej. Działalność...

RODO – obowiązki ...

Za niespełna miesiąc, 25 maja, wejdą w życie przepisy RODO (GDPR), co spowoduje poważne zmiany dla pracodawców. To ostatnie chwile, aby się do tego dobrze przygotować, ponieważ za niedopełnienie tego obowiązku grożą wysokie kary. Zmiany dotyczą przetwarzania danych...

Nowy kodeks pracy ̵...

Rząd zapowiada zmiany w kodeksie pracy. Wiele z nich budzi kontrowersje, szczególnie w zakresie urlopów na żądanie i zwolnień pracowników. 14 marca komisja kodyfikacyjna przedstawiła swoje propozycje zmian w kodeksie pracy. Potrzebę nowelizacji tłumaczy przestarzałością...

Konstytucja Biznesu 201...

W listopadzie 2017 roku na posiedzeniu Rząd  przyjął pakiet 5 ustaw nazywanych Konstytucją Biznesu. Prace nad pakietem rozpoczęły się jeszcze w czasach koalicji PO-PSL – od początku pilotował je wiceminister Mariusz Haładyj. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt...

Czy w Polsce możliwy je...

  Partia Razem postuluje wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy. Projekt ustawy wprowadzającej tę zmianę miałby być jednym z pierwszych złożonych przez tę partię po wejściu do Sejmu. Czy taka liczba godzin pracy miałaby szansę się sprawdzić w Polsce? Jakie są...

Zniesienie limitu skład...

W listopadzie br. Sejm przegłosował zniesienie limitu składek na ZUS dla osób najlepiej zarabiających. Miało to nastąpić od 1 stycznia 2018 r. Jednak wkrótce potem pojawiły się postulaty przedłużonego vacatio legis (nawet rocznego). Senacka komisja rodziny, polityki...