Fuzja – korzyści i zagrożenia

 

Fuzja

fot. 06photo/bigstockphoto.pl

W czasach wzmożonej konkurencji gospodarczej, wdrażanie działań mających na celu rozwój przedsiębiorstw, prowadzących do wzrostu ich efektywności oraz wartości rynkowej, jest bardzo często stosowanym zabiegiem. Stale zmieniający się rynek wymaga od kadry zarządzającej wprowadzania odpowiednich długofalowych rozwiązań.

Jednym z procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw, będącym alternatywą dla działań wewnętrznych, opartych na wykorzystaniu zasobów własnych firmy jest fuzja (ang. merger). Polega ona na łączeniu (majątków) dwóch lub więcej niezależnych przedsiębiorstw w jeden nowy podmiot gospodarczy, między innymi w celu poprawy ich sytuacji na rynku. Kojarzona z przejęciem, stanowi jednak odrębną formę dobrowolnej i (w założeniu) zgodnej współpracy między konkurentami, producentami, dostawcami oraz klientami.

W zależności od kondycji łączących się przedsiębiorstw, możliwa jest tak zwana:

 • fuzja przez inkorporację (wchłonięcie), w przypadku której jedno przedsiębiorstwo, w zamian za akcje bądź udziały, przenosi swój majątek w majątek przedsiębiorstwa lub spółki, z jaką się łączy lub
 • fuzja przez konsolidację (zjednoczenie), w trakcie której łączące się firmy przenoszą swoje majątki w majątek nowo powstałej spółki, stanowiącej odrębny podmiot prawny (łączące się przedsiębiorstwa tracą dotychczasową osobowość prawną).

W zależności natomiast od obszaru prowadzonej działalności, wyróżniane są następujące rodzaje fuzji:

 • fuzja pozioma (horyzontalna), polegająca na łączeniu się przedsiębiorstw działających w tej samej branży, produkujących podobne wyroby, przeprowadzana w celu redukcji kosztów, podniesienia efektywności i poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego firmy, z myślą o wzroście stopnia koncentracji oraz wzroście siły rynkowej przedsiębiorstwa (poszerzenie rynku/rozbudowa oferty);
 • fuzja pionowa (wertykalna), łącząca przedsiębiorstwa zajmujące się różnymi etapami powstawania tego samego produktu, przeprowadzana w celu zwiększenia kontroli poszczególnych faz produkcji – zabezpieczenie dostaw, produkcji i sprzedaży („fuzja pionowa w górę” – łączenie się z dotychczasowym odbiorcą, „fuzja pionowa w dół” – łączenie się z dotychczasowym dostawcą);
 • fuzja konglomeracyjna, polegająca na łączeniu się przedsiębiorstw działających w różnych branżach, pozwalająca m.in. na dywersyfikację (zróżnicowanie) produkcji i asortymentu.

W wyniku operacji łączenia się podmiotów gospodarczych, najczęściej zakładany jest wzrost wartości powstałego przedsiębiorstwa. Decydując się na przeprowadzenie takiego procesu możemy spodziewać się również:

 • obniżenia kosztów, np. poprzez redukcję podwójnych działów lub ograniczenie zakupów, co przy utrzymaniu względnie stałego poziomu przychodów, gwarantuje zwiększenie zysku (działanie ekonomii skali),
 • wzrostu przychodów bądź udziałów w rynku,
 • transferu i/lub lepszego wykorzystania zasobów własnych przedsiębiorstwa (efekt synergii),
 • możliwości pozyskania nowych zasobów (integracja pionowa),
 • możliwości odpisów podatkowych, wynikającą z połączenia z firmą generującą straty,
 • optymalizacji przychodów i kapitału inwestycyjnego przedsiębiorstwa,
 • powiększenia udziałów w rynku.

Ewentualne zagrożenia, związane z procesem łączenia (się) przedsiębiorstw mogą wynikać natomiast z: rozrostu (przerostu) organizacji, powodującego trudności w zarządzaniu firmą; zakładania określonych korzyści, niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości (zbytnia pewność siebie kierownictwa spółki); braku doświadczenia w zarządzaniu tak dużym przedsiębiorstwem; konieczności zmiany kultury organizacji połączonych podmiotów gospodarczych; potrzeby redukcji zatrudnienia.

One Response to “Fuzja – korzyści i zagrożenia”

 1. Mirekkolarz55 pisze:

  Bardzo wygodna forma obniżania kosztów zespolonych(np likwidacji podwójnych działów sprzedažy,kadr lub zbytu),co przyczynia się do minimalizacji jednostkowych kosztów produkcji,zwiększając konkurencyjność tak powstałej firmy

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.