Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

Marketingowe zarządzanie firmą

Marketingowe zarządzanie firmą to celowa działalność danego przedsiębiorstwa, polegająca na przystosowaniu oraz skoordynowaniu podstawowych elementów marketingowych takich jak produkt, cena, dystrybucja i promocja, żeby osiągnąć wyznaczone cele biznesowe.

Do zadań zarówno pośredników, jak i producentów należy: analiza rynku za pomocą badań marketingowych, planowanie strategii (decyzje odnośnie rynków docelowych, ustalania cen, wyboru kanałów dystrybucji oraz promocji, rozwoju produktu), wykonanie przyjętej strategii oraz kontrola przyjętych przez firmę programów marketingowych wraz z oceną ich rezultatów (dostosowywanie się do zmieniającego się otoczenia, czyli do zachowań rynkowych potencjalnych nabywców). Głównym efektem tych prób zaspokojenia potrzeb klientów ma być opanowanie wymiany, a także stworzenie na rynku wzajemnie korzystnych i pozwalających zrealizować cele firmy więzi oraz przynieść korzyści pozostałym uczestnikom rynku.

Do najważniejszych elementów marketingowego zarządzania firmą, czyli ciągłego procesu kierowania przedsiębiorstwem należą:

 • zarządzanie marką oraz reklamą,
 • kształtowanie relacji z klientem,
 • kształtowanie inteligencji cenowej przedsiębiorstwa,
 • kształtowanie polityki cenowej,
 • określenie celów marketingowych,
 • zrozumienie zachowań klientów na rynku,
 • segmentacja rynku i identyfikacja potrzeb, preferencji i możliwości nabywców,
 • opracowanie strategii marketingowej produktu.

We współczesnym marketingowym zarządzaniu przedsiębiorstwem często wykorzystuje się również techniki analityczne do bieżącego analizowania interakcji odbiorców z serwisami internetowymi, a także techniki zarządzania kampaniami wielokanałowymi, które bardziej angażują klienta dzięki interaktywnym kanałom cyfrowym, mobilnym czy społecznościowym.

W zakresie zarządzania marketingowego firmą są wszelkie decyzje związane z tworzeniem i eksploatacją rynków zbytu, czyli podstawowe źródło przychodów. Aby były one jak największe, powinien on obejmować wszystkie szczeble organizacyjne firmy.

Bez marketingowego zarządzania firmą żadne nowoczesne przedsiębiorstwo nie może utrzymać się na rynku i działać efektywnie, gdyż tylko ono pozwoli osiągać przedsiębiorcy marketingowe cele w długim okresie. Na tak wielką rolę tego rodzaju zarządzania wpływa szereg czynników, w tym przede wszystkim stale rosnąca konkurencja i presja kosztów. Przy obecnym obliczu biznesu coraz częściej o sukcesie rynkowym danej firmy decyduje umiejętność budowania korzystnego wizerunku przedsiębiorstwa, a także promowania marki produktu. W tej dziedzinie najistotniejszy jest czynnik ludzki, czyli menadżerowie i ich umiejętność zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie. To właśnie jest kluczem do sukcesu firmy.

3 komentarze to “Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem”

 1. Maria pisze:

  Bardzo przydatny materiał, kluczowe zagadnienia tematu zarządzania marketingowego rozwinięte w zrozumiały sposób.

 2. Karolina pisze:

  proszę przemyśleć publikację szarej czcionki na białym tle

 3. człowiek pisze:

  Merytorycznie i na temat. Polecam

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.