Rekrutacja pracowników ...

Pracodawca nie ma prawa dyskryminować potencjalnych pracowników w procesie rekrutacji. Kodeks pracy zakazuje takich praktyk na każdym etapie rekrutacji. Szczegółowo mówi o tym art. 183a § 1 k.p. Zapis wymaga, aby pracownicy byli równo traktowani w zakresie nawiązania i...

Nowy kodeks pracy ̵...

Rząd zapowiada zmiany w kodeksie pracy. Wiele z nich budzi kontrowersje, szczególnie w zakresie urlopów na żądanie i zwolnień pracowników. 14 marca komisja kodyfikacyjna przedstawiła swoje propozycje zmian w kodeksie pracy. Potrzebę nowelizacji tłumaczy przestarzałością...

Czy w Polsce możliwy je...

  Partia Razem postuluje wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy. Projekt ustawy wprowadzającej tę zmianę miałby być jednym z pierwszych złożonych przez tę partię po wejściu do Sejmu. Czy taka liczba godzin pracy miałaby szansę się sprawdzić w Polsce? Jakie są...

Propozycje zmian dotycz...

W przyszłym roku zapowiada się rewolucja w prawie pracy. Wszystko wskazuje na to, że największe zmiany będą dotyczyły urlopów dla pracowników. Niektóre planowane zapisy mają jedynie charakter porządkujący, inne wprowadzają całkowitą zmianę. Rząd planuje, by Kodeks Pracy...

Dodatkowe dni wolne dla...

Pracownik zatrudniony na umowę o prac oprócz urlopu wypoczynkowego, ma możliwość otrzymać w ciągu roku dodatkowe dni wolne od pracy. Dzień wolny pracownik może otrzymać za święto, które wypada w sobotę (lub inny dzień tygodnia, który w danym zakładzie pracy jest...

Nowe przepisy dotyczące...

Dnia 1 czerwca weszły w życie nowe przepisy dotyczące pracowników tymczasowych. Za ich sprawą ma dojść do poprawy warunków zatrudnienia oraz lepszego zabezpieczenia praw pracowników tymczasowych. Jednak z drugiej strony wiąże się to z dodatkowymi obciążeniami dla agencji...