Wypalenie zawodowe R...

Wypalenie zawodowe stanowi chorobę cywilizacyjną XXI w. Jego początek można zauważyć po tym, że jesteśmy wyczerpani emocjonalnie i fizycznie, nie chce nam się wychodzić do pracy i najchętniej ucieklibyśmy, schowalibyśmy się przed światem. Co zrobić, aby uniknąć...

Zarządzaniem ryzykiem f...

Podejmowanie ryzyka biznesowego to stały element działalności gospodarczej. Jak mówi definicja ryzyko finansowe jest kombinacją prawdopodobieństwa zdarzenia oraz jego konsekwencji, które mogą nastąpić, a następnie wpłynąć pozytywnie bądź negatywnie na osiągnięcie celów...

Czym jest zarządzanie o...

Pod nazwą zarządzania operacyjnego kryje się szeroko rozumiana codzienna realizacja zadań przedsiębiorstwa, która wymaga właściwego planowania. Posiada krótszy okres odniesienia oraz większą szczegółowość niż zarządzanie strategiczne. Ponadto zapewnia właściwe warunki...

Kaizen, japoński model ...

Obecnie, aby osiągnąć sukces, nie wystarczy już mieć dużych nakładów, nowoczesnych maszyn czy dobrej jakości materiałów. Przepustką do podniesienia efektywności przedsiębiorstwa jest wiedza, jaką dysponuje doświadczony i sprawdzony pracownik. Dzięki niej oraz...

Asertywność w pracy i b...

Asertywność jest świadomym stylem zachowania, dzięki któremu można postępować zgodnie z własnymi przekonaniami. Jeśli będziesz tego rodzaju postawę ćwiczyć, to każdego dnia będzie ona przychodziła coraz bardziej naturalnie. Na bycie bardziej uległą niż asertywną...

Burza mózgów zwiększa e...

Burza mózgów to metoda na generowanie pomysłów i rozwiązań udoskonalających pracę przedsiębiorstwa. Dzieli się na dwa etapy: swobodnego zgłaszania pomysłów oraz wymiany poglądów, a następnie wyłuszczenia wyników tej sesji i przeobrażenie ich w idee mające sens. Metoda...