Czy Polska uniknie spowolnienia w handlu?

pryzmat/bigstockphoto.com

Epidemia wpłynęła negatywnie na światową gospodarkę. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego Polski nie dotknie jednak kryzys w handlu. Ożywienie zaobserwowano również w międzynarodowych transakcjach. Wszystko zmienić może jednak jesienna fala epidemii koronawirusa.

Nadwyżki w handlu towarami i usługami

Polski Instytut Ekonomiczny pozytywnie ocenia polski rynek handlu. Po wybuchu epidemii prognozowano spadek narodowego PKB do 1%. Obecnie szacunki są znacznie lepsze. Ocenia się, że na koniec roku PKB wynieść może 3,4 procent. Wszystko to dzięki nadwyżkom w handlu towarami i usługami oraz niskiemu deficytowi dochodów.

W handlu towarami nadwyżki w drugiej połowie roku wyniosą szacunkowo ponad 4,5 mld. Nadwyżki w handlu usługami wynoszą natomiast średnio miesięcznie 6 mld. To jednak wynik gorszy niż sprzed pandemii. W wyniku zmniejszonej aktywności na rynku transportowym nadwyżki zmniejszyły się średnio o 3-4 mld złotych.

Polska umacniała się za to w zakresie eksportu do krajów wspólnoty europejskiej. Wyniki z ostatnich miesiącach były zbliżone do tych osiąganych w roku 2019. Nadal widoczna jest również nierównowaga między importem a eksportem, powiększona dodatkowo przez spadek popytu na surowce energetyczne, co wpływa na ocenę stabilności państwa przez międzynarodowe agencje.

Prognozy dla globalnej gospodarki nie są złe

Według PIE regularna nadwyżka obrotów bieżących w Polsce nie utrzyma się jednak w 2021 roku, kiedy do gry wrócą spółki z zagranicznym kapitałem, a także wzrosną ceny surowców.

Ożywienie gospodarcze widoczne jest we wszystkich krajach rozwinięty. Z tego powodu swoje oceny światowych rynków skorygowały światowe banki i organizacje międzynarodowe. Mimo niepokojących prognoz i spowolnienia na rynku międzynarodowego handlu z powodu pandemii obecnie zaobserwować można pobudzenie w transakcjach.

Sytuacje pogorszyć może jednak jesienna fala zachorowań na wirusa. Od reakcji państw na kolejną fazę epidemii zależeć będzie nie tylko stan rynków narodowych, ale również globalna sytuacja gospodarcza.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.