Dotacja na biznes

Coraz więcej ludzi decyduje się na założenie własnej firmy. Podjęcie działalności gospodarczej daje możliwość pracy na własny rachunek i jest spełnieniem dla wielu osób. Ciekawy i opłacalny pomysł to już połowa sukcesu, lecz skąd wziąć pieniądze na biznes?

 

Dotacje na biznes

 

Dotacje z Unii Europejskiej

 • ten rodzaj dofinansowania oferują: urząd marszałkowski, lokalna agencja rozwoju regionalnego oraz prywatne firmy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki gotowy jest na jednorazową inwestycję w wysokości40 000 zł, a nawet i więcej. Główne projekty unijne to: „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo-zatrudnienia” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Osoby, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, muszą jedynie wziąć udział w szkoleniu i napisać biznesplan. Dotacje unijne z tego drugiego projektu mogą być przyznane osobom, które już prowadzą własną firmę i poniosły w związku z tym koszty. Pieniądze na biznes będą bowiem wypłacone w formie refundacji połowy kosztów. Warunkiem jaki trzeba spełnić jest zamiar uruchomienia własnej firmy, nie mając przy tym rozpoczętej w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku innej działalności gospodarczej. Trzeba także założyć własne przedsiębiorstwo nie wcześniej niż pół roku przed złożeniem wniosku (wówczas możliwe jest uzyskanie wsparcia tzw. pomostowego na czas pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania biznesu).

Fundusze z rządowego programu „Pierwszy biznes”

 • maksymalnie udziela się 40 000 zł pożyczki. Udziela się jej na okres do 36 miesięcy z ewentualną karencją do pół roku. Jej oprocentowanie wynosi 3% w skali roku i trzeba opłacić prowizję w wysokości 1 % danej sumy. Jeśli spłaci się co najmniej połowę pożyczonych pieniędzy na biznes, to można ubiegać się o tzw. pożyczkę uzupełniającą, na dalszy rozwój firmy. Możliwe jest także umorzenie ok. 30% otrzymanej kwoty (pod warunkiem, że zatrudni się osobę bezrobotną na pełny etat na czas co najmniej jednego roku). O dotacje rządowe mogą się ubiegać osoby, które nie ukończyły 25 roku życia, a jeżeli legitymują się dyplomem magistra bądź inżyniera – do 27 roku życia. Taka osoba musi także posiadać status bezrobotnego oraz zarejestrowaną już działalność gospodarczą. Konieczne jest dołączenie biznesplanu. Wnioski rozpatrywane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dotacje z inkubatorów przedsiębiorczości

 • finansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – są to instytucje wprowadzające, pomagające  i ochraniające firmy dopiero rozpoczynające swoją działalność. Rzadko udzielają pożyczek, służą raczej pomocą techniczną i merytoryczną (min. organizują nieodpłatne szkolenia, pozyskują klientów, pracowników, udostępniają biura).

Dotacje z Urzędu Pracy

 • warunkiem jest prowadzenie działalności przez 2 lata i nawet jeśli firma upadnie, to nie trzeba oddawać włożonego w nią kapitału. Jest to jednorazowa dotacja dla osób bezrobotnych, a wniosek na nią należy kierować do właściwego starosty. Nie ma możliwości zawieszenia założonej działalności gospodarczej po12 miesiącach od daty jej rejestracji. Aby otrzymać rządowe środki na start własnej firmy trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy; w czasie okresu 12miesięcy od złożenia wniosku nie można odmawiać propozycji zatrudnienia, stażu, szkolenia, robót publicznych czy prac interwencyjnych; nie posiadać wcześniejszych dotacji ze strony urzędu; nie prowadzić firmy na rok przed złożeniem wniosku; w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku nie być karanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; złożyć kompletny wniosek o dotację z załączonym biznesplanem przedsięwzięcia.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych także dysponuje środkami na rozwój przedsiębiorczości. Starając się o takie dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z biznesplanem i posiadać status osoby niepełnosprawnej i zarejestrowanej w Urzędzie Pracy jako osoba niebędąca w zatrudnieniu.

Fundusz Mikro

 • założony przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości – udziela on pożyczek małym firmom na bardzo korzystnych warunkach. Z tych pieniędzy na biznes korzystają najmniejsze i najmłodsze firmy, zatrudniające tylko kilku pracowników. Fundusz pożycza od 1000 do150 000 zł.

Dotacje od tzw. aniołów biznesu

 • czyli zamożnych osób, które inwestują własne fundusze w zamian za udziały w firmie. W Polsce istnieje mała, lecz rosnąca grupa,sieć aniołów biznesu. Inwestycje ze strony aniołów stanowią metodę uzupełnienia kapitału szybko rozwijających się przedsięwzięć. Anioły biznesu wymagają wysokich stóp zwrotu ze względu na ekstremalnie wysokie ryzyko inwestycji. Poza funduszami anioły oferują często przydatne kontakty oraz wsparcie w zarządzaniu.

 

Czasem do założenia firmy wystarczy sam pomysł, o ile jest dobry. Kapitał na wsparcie takich przedsięwzięć posiadają tzw. fundusze kapitału zalążkowego(Seed Capital), które z reguły inwestują do miliona złotych. Aby pozyskać dotacje na biznes z takiego funduszu, należy napisać krótki (1-2 stron) opis inwestycji, tzw. teaser.

Fundusze Venture Capital

 • inwestują w ryzykowne biznesy, ponieważ dla nich liczy się doświadczenie zespołu oraz potencjał, które rozwijają projekt. Fundusz Venture Capital inwestują w taki biznes kilkanaście milionów złotych, a czasem także i więcej. Ma on zazwyczaj w firmach od 30 do 70 proc.ich udziałów. Nie chce on przejąć przedsiębiorstwa, lecz utrzymać strukturę, gwarantującą dobrą inwestycję przekazanych środków. Jeżeli Venture Capital uwierzy w Państwa biznes, oznacza to, że firma ma potencjał istotnego wzrostu wartości. Stanie się także wiarygodnym partnerem dla kontrahentów.

Fundusze Private Equity

 • które obracają ogromnym kapitałem.Chcą one przejmować liderów rynku, którzy mają potencjał wzrostu. Pomagają im wprowadzić dyscyplinę finansową i dzielą się wiedzą na temat danego segmentu.

Kredyty bankowe

 • np. takie, które dzięki międzynarodowej współpracy są specjalne udzielane na korzystniejszych niż standardowe warunkach. Kredyty z dopłatą z zagranicy cechuje się atrakcyjnym oprocentowaniem, dłuższym okresem finansowania oraz niższym wkładem własnym.

* Rynek New Connect – utworzyła go warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw. Wyróżniają go uproszczone opłaty i formalności. Jego zadaniem jest zwiększenie wiarygodności wobec banków i kontrahentów.

One Response to “Dotacja na biznes”

 1. Bartłomiej Jakubowski pisze:

  Niezłe podsumowanie dostepnych dotacji. Mimo, że jestem zwolennikiem równego traktowania wszystkich przedsiębiorców to pewna pomoc dla początkujących powinna istnieć.

  Moim zdaniem powinny być dostępne niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorczych osób zamiast bezzwrotnych dodacji.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.