Franczyza – pomysł na biznes

Franczyza pochodzi od ang. „franchising” i oznacza system sprzedaży usług, towarów i technologii. Ten pomysł na firmę oparty jest na ścisłej współpracy między prawnie oraz finansowo niezależnymi przedsiębiorstwami – franczyzodawcą (stroną umowy, która udziela praw, nakłada obowiązki franczyzy i upoważnia biorcę do korzystania z pakietu franczyzowego) i jego indywidualnymi franczyzobiorcami (stronami umowy, które uzyskują prawa i obowiązki franczyzy, takie jak prowadzenie działalności na własny rachunek). Podczas tego współdziałania, w oparciu o zawartą umowę licencyjną, przekazywana jest wiedza na temat prowadzenia firmy oraz użyczana jest nazwa marki wraz z jej znakiem towarowym.

 

Franczyza

 

Franczyza dzieli się na:

  • Indywidualną – polegającą na zawarciu umowy między franczyzodawcą a jego kilkoma franczyzobiorcami
  • Partnerską – w tego rodzaju pomyśle na biznes franczyzodawca prowadzi część placówek samodzielnie, resztą zajmują się jego franczyzobiorcy
  • Sieciową – gdzie po stronie franczyzobiorców stoi wiele podmiotów
  • Subordynacyjną- w niej franczyzodawca nie prowadzi żadnej placówki, lecz posiada tylko sam pomysł na interes, który jest realizowany przez franczyzobiorców
  • Master franchising – oparta jest na dwustronności; franczyzobiorca zostaje upoważniony przez franczyzodawcę na podstawie umowy do działalności i zyskuje tym samym wyłączność. Posiada on także możliwość działań poprzez swoich sub-franczyzobiorców.

Franczyza w Polsce osiągnęła swój inwestycyjny rekord na przełomie 2007 i 2008 roku. Przyszła ona do nas z Zachodu na początku XXI wieku. Systemy franczyzowe w Polsce skupia się głównie na finansach (agencje pocztowe czy banki) oraz mniejszych sklepach spożywczo-przemysłowych (Żabka, Kolporter). Innymi przykładami tego dochodowego biznesu są takie firmy jak: McDonald`s, Telepizza, KFC, Reserved czy Carrefour.

Od 2000 roku istnieje Polska Organizacja Franczyzodawców, która zrzesza sieci franczyzowe i agencyjne działające na terenie naszego państwa. Z roku na rok franczyza zyskuje u nas coraz większą popularność.

Franczyza to dobry biznes, prowadzący do wysokich zarobków i zminimalizowanego ryzyka niepowodzenia, mimo iż realizowany jest on pod cudzym szyldem. Franchising zapewnia swobodę w prowadzeniu, kierowaniu i zarządzaniu własną firmą. Franczyzobiorca zobowiązany jest do przestrzegania wspólnych dla całej sieci procedur związanych z obsługą klienta czy kupowania towaru do sprzedaży tylko od dawcy licencji. Musi on także brać udział we wszystkich akcjach promocyjnych, które są organizowane przez sieć franczyzową. Z drugiej strony może on liczyć na opiekę i pomoc ze strony franczyzodawcy (kampanie promocyjne, szkolenia, know-how dla danej branży, czyli wiedzę o jej specyfice). Za to wsparcie biorca franczyzy płaci swemu dawcy opłatę wstępną oraz późniejszą comiesięczną zryczałtowaną kwotę.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.