KoronaBilans MŚP – wnioski z badania

Badania „KoronaBilans MŚP” przeprowadzane na potrzeby Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, przez firmę IMAS International od początku pandemii monitorują stan polskiej gospodarki i sytuacji polskich przedsiębiorstw. Co z nich wynika?

Badanie „KoronaBilans MŚP” przeprowadzone zostało w lutym 2021 roku. Próba badawcza obejmowała 301 firm z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Na potrzeby badania próba badawcza została podzielona na:

  • mikroprzedsiębiorstwa- zatrudniające od 3 do 9 osób
  • małe przedsiębiorstwa- zatrudniające od 10 do 49 osób
  • średnie przedsiębiorstwa- zatrudniające od 50 do 249 pracowników.

Szczepić się czy nie szczepić?

Jak wynika z badań, ok. 70 proc. z badanych przedsiębiorstw chętnie zaszczepiłoby wszystkich swoich pracowników. Za decyzją popierającą szczepienia pracownicze ma stać chęć zabezpieczenia firmy przed brakami w kadrach spowodowanymi chorobą COVID-19. 6 proc. pracodawców uważa, że szczepienia zwiększyłyby poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Firmy, które jasno deklarują chęć szczepień twierdzą ponadto, że byłyby w stanie przeprowadzić szczepienia pracowników w trybie bardzo szybkim (22 proc.).

Przeciwnicy szczepienia za główne argumenty przemawiające na ich niekorzyść przestawiają lęk przed ewentualnymi skutkami ubocznymi szczepień z powodu zbyt krótko trwających badań klinicznych (ok. 40 proc. badanych). Natomiast 10 proc. przedsiębiorców decyzję o szczepieniu pozostawiłoby pracownikom.

Jeżeli inwestować, to w co?

Sytuacja ekonomiczna polskich przedsiębiorstw nie jest zła, jednak pandemia znacząco spowolniła rozwój wielu firm. Tylko 13 proc. firm deklaruje poniesienie nakładów na rozwój w najbliższych miesiącach. Z obawy przed niepewną przyszłością i efektami kryzysu firmy rezygnują z agresywnej polityki inwestycyjnej na rzecz działań zabezpieczających płynność finansową. Decyzje i nakłady na inwestycje zależą od wielkości przedsiębiorstwa. W tym przypadku zdecydowanie lepiej radzą sobie przedsiębiorstwa większe. Średnie przedsiębiorstwa podejmują decyzje o inwestowaniu 6 razy częściej niż firmy mikro.

Firmy decydują się inwestować przede wszystkim w zakup maszyn i potrzebnego sprzętu – tak zadeklarowało 62 proc. badanych. Drugie w kolejności są nakłady na systemy IT i budowanie stron internetowych (26 proc.). Z kolei co 10 firma planuje przeprowadzenie w najbliższym czasie remontu. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się nakłady na wynajem nowych lokali (13 proc. badanych), a także na zakup gruntów (8 proc.).

Pandemia a rynek pracy

Z badań nie płyną dobre wiadomości dla pracowników. 77 proc. badanych przedsiębiorstw twierdzi, że w najbliższym czasie (w przeciągu najbliższych 3 miesięcy) nie planuje zwiększać zatrudnienia. Powiększenie załogi planuje jedynie 3 proc. firm, przy czym 11 proc. firm deklaruje zmniejszenie zatrudnienia. Jeżeli chodzi o model pracy, to tylko 2 procent pracowników świadczy ją wyłącznie zdalnie, reszta w trybie hybrydowym bądź stacjonarnym.

Źródło: gazetaprawna.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.