Nowy rok, nowe podatki – istotne zmiany w 2021 r.

W 2021 roku rząd nie tylko podwyższył niektóre podatki, ale wprowadził też nowe. Poniżej przedstawiamy te, które z pewnością wpłyną lub już wpłynęły na finanse statystycznego Kowalskiego.

Podatek cukrowy i opłata od „małpek” – co oznaczają dla konsumenta?

Oba podatki mają doprowadzić do ograniczenia wielkości produkcji oraz spożycia niezdrowych napojów. W rzeczywistości oznacza to podniesienie cen towarów nawet o 30-40%.
Opłata cukrowa jest nałożona na napoje z dodatkiem:

  • cukrów 
  • substancji słodzących np. ksylitol
  • kofeiny / tauryny

Podatek od tzw. „małpek” czyli  alkoholi poniżej 300 ml zapłacą przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem.

Wysokość opłaty to 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu. W praktyce to:

  • 1 zł od 100 ml małpki wódki 40%
  • 2 zł od 200 ml małpki wódki 40%
  • 0,88 zł od 250 ml małpki wina 14%

Opłata mocowa – ile wynosi stawka nowej daniny?

Jak argumentuje rząd, wprowadzenie tej opłaty wiąże się z finansowaniem kosztów dopłat dla państwowych koncernów energetycznych, które odpowiedzialne są za utrzymanie elektrowni w gotowości do dostarczenia określonych mocy. Opłata jest nową pozycją na rachunkach za zużywaną energię elektryczną. 

Obowiązujące stawki dla gospodarstw domowych za zużycie:

  •  poniżej 500 kWh energii elektrycznej – 1,87 zł
  •  od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej – 4,48 zł
  •  powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej – 7,47 zł
  • pow. 2800 kWh energii elektrycznej – 10,46 zł 

Opłata przekształceniowa – co to takiego?

Opłata  dotyczy likwidacji otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i domyślny transfer funduszy na  Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Przesunięcie środków z OFE do IKE będzie obwarowane 15 % opłatą od sumy zebranych środków. Można jednak zadecydować o tym, że oszczędności nie trafią do IKE, a do ZUS. Wówczas uniknie się wspomnianej opłaty. W tym przypadku konieczne jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji.

Należy jednak wziąć pod uwagę, iż fundusze znajdujące się na IKE będą podlegały dziedziczeniu, zaś te, które trafią do ZUS – nie. Ponadto środki wypłacane z ZUS zostaną opodatkowane stawką PIT – 17 % lub 32%. Taka sytuacja nie zajdzie, jeśli  środki będą przekazane do IKE. 

Ulga abolicyjna – kogo dotyczy?

Wraz z nowym rokiem wszedł w życie przepis ograniczający tzw. ulgę abolicyjną. Wspomniana ulga miała na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez polskich rezydentów podatkowych w krajach, w których na mocy umów stosuje się tzw. metodę odliczenia proporcjonalnego.

Ulga abolicyjna jest nadal dostępna dla wszystkich podatników, niemniej kwota odliczenia od podatku dochodowego nie może przekroczyć sumy 1 360 zł. Zatem każdy pracownik, który uzyska za granicą dochód przewyższający kwotę 8 000 zł, będzie zobligowany zapłacić podatek w Polsce w wysokości 17%, a po przekroczeniu kwoty 85 528 zł aż 32%. 

Co to oznacza w praktyce?  Polacy pracujący za granicą od 2021 r. są zobowiązani do zapłaty podatku od osiągniętych dochodów, nie tylko w państwie, gdzie wykonują swoją pracę, ale także w Polsce. Zmiany dotyczą osób zarabiających m.in. w Wielkiej Brytanii czy Belgii.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.