Zarządzaniem ryzykiem f...

Podejmowanie ryzyka biznesowego to stały element działalności gospodarczej. Jak mówi definicja ryzyko finansowe jest kombinacją prawdopodobieństwa zdarzenia oraz jego konsekwencji, które mogą nastąpić, a następnie wpłynąć pozytywnie bądź negatywnie na osiągnięcie celów...

Modele zarządzania ludź...

Strategia w podejściu do zarządzania ludźmi opiera się na ustalonym planie, zwiększającym zyski z prowadzenia danej działalności. Początki zarządzania zasobami ludzkimi datuje się na lata 70. i 80. XX wieku. Wtedy to również po raz pierwszy opisano modele zarządzania...

Zarządzanie zasobami lu...

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie jest strategicznym posunięciem i zarazem spójnym podejściem do kierowania najbardziej wartościowymi pracownikami danej organizacji, którzy indywidualnie oraz zbiorowo przyczyniają się do realizacji założeń firmy. Pojęcie to obejmuje...

Czym jest zarządzanie o...

Pod nazwą zarządzania operacyjnego kryje się szeroko rozumiana codzienna realizacja zadań przedsiębiorstwa, która wymaga właściwego planowania. Posiada krótszy okres odniesienia oraz większą szczegółowość niż zarządzanie strategiczne. Ponadto zapewnia właściwe warunki...

Kaizen, japoński model ...

Obecnie, aby osiągnąć sukces, nie wystarczy już mieć dużych nakładów, nowoczesnych maszyn czy dobrej jakości materiałów. Przepustką do podniesienia efektywności przedsiębiorstwa jest wiedza, jaką dysponuje doświadczony i sprawdzony pracownik. Dzięki niej oraz...

Zasady zwalniania praco...

Zwolnienie z pracy nie jest przyjemną sytuacją dla żadnej ze stron tego zajścia. Często właściciele firm robią to bez żadnego przygotowania, narażając się tym samym na zatarg z byłym pracownikiem. Od tego, w jaki sposób pracodawca pożegna się ze swoim pracownikiem,...

Jak skutecznie przeprow...

Umieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników nie gwarantuje wyłonienia najodpowiedniejszego kandydata. Najważniejsza jest trafna selekcja, czyli wywiad z potencjalnymi pracownikami, co też może trwać wiele tygodni. Jak powinna przebiegać rekrutacja w firmie, aby była ona...

Asertywność w pracy i b...

Asertywność jest świadomym stylem zachowania, dzięki któremu można postępować zgodnie z własnymi przekonaniami. Jeśli będziesz tego rodzaju postawę ćwiczyć, to każdego dnia będzie ona przychodziła coraz bardziej naturalnie. Na bycie bardziej uległą niż asertywną...