Dotacje z Urzędu Pracy ...

Jedną z najpopularniejszych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, stosowaną przez Urzędy Pracy, jest przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (z wyjątkiem na działalność sezonową, w zakresie handlu obwoźnego, w zakresie handlu odzieżą używaną...

SIM – Speed Intui...

Zarządzanie personelem zawsze jest dla menedżerów niemałym wyzwaniem. Niezależnie od przedmiotu działalności firmy, wymaga ono umiejętności, doświadczenia oraz wiedzy na temat określonych technik pomagających zapanować na ludźmi. Systemów kierowania zespołem jest bardzo...

Czym jest coaching?

Coaching to bardzo popularna w wielu krajach forma interaktywnego treningu oraz procesów motywacyjnych mających na celu poprawę tempa pracy, jej jakości, a także wydajności. Coaching jest skierowany zarówno do pojedynczych osób, mogących być pracownikami firm, lub też do...

Job sharing – now...

Elastyczne formy zatrudnienia bywają, w naszym kraju, coraz bardziej popularne. Rosnące koszty zatrudnienia sprawiają, że dotychczasowe metody poszukiwania pracowników przestały być efektowne. Nie bez znaczenia jest także fakt, że wiele wyspecjalizowanych zawodów nie posiada...

Studia MBA

Studia MBA to studia podyplomowe, dzięki którym możliwe jest otrzymanie stopnia akademickiego Master of Business Administration. Oprócz tego często dodatkowym wymaganiem do uzyskania tytułu jest także posiadanie określonego doświadczenia zawodowego. Studia MBA na terenie Polski...

Jak ubiegać się o fundu...

  Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, polscy przedsiębiorcy zyskali ogromne możliwości, dzięki którym stworzenie konkurencyjnego biznesu stało się dużo łatwiejsze niż wcześniej. Mowa tutaj oczywiście o funduszach unijnych, przydzielanych poprzez wiele...

Komunikacja personalna ...

Skuteczne i umiejętne komunikowanie się pomiędzy przełożonym a podwładnymi lub też między pracownikami na równorzędnych stanowiskach ma ogromne znaczenie dla prawidłowych relacji w miejscu pracy. Komunikacja personalna to naprzemienny proces stawania się raz słuchaczem, a...

Zarządzanie strategiczn...

Zarządzanie strategiczne w firmie polega na dostosowaniu się danego przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych przez modyfikację celów oraz metod ich realizacji. Dotyczy to procesów informacyjno- decyzyjnych zachodzących wyłącznie w długim...