Burza mózgów zwiększa e...

Burza mózgów to metoda na generowanie pomysłów i rozwiązań udoskonalających pracę przedsiębiorstwa. Dzieli się na dwa etapy: swobodnego zgłaszania pomysłów oraz wymiany poglądów, a następnie wyłuszczenia wyników tej sesji i przeobrażenie ich w idee mające sens. Metoda...

Zalety telepracy

Telepraca (inaczej praca zdalna) to taki rodzaj pracy, który wykonuje się poza jednostką organizacyjną pracodawcy. Podstawą do jej wykonywania jest wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej (internetu, przede wszystkim poczty elektronicznej, VPN, Skype, telefonu,...

Jaki model biznesowy wy...

Istnieje wiele teorii na temat definicji modelu biznesowego, jednak w ogólnym ujęciu określić go można jako plan tworzony przez przedsiębiorstwo, który ma na celu poprawienie jego kondycji finansowej, wygenerowania przychodu i maksymalizacji osiąganego zysku. Jest to relacja...

Czym jest benchmarking?

Benchmarking jest to metoda zarządzania polegająca na porównywaniu (analizie porównawczej) praktyk stosowanych we własnej firmie ze stosowanymi w najlepszych przedsiębiorstwach w analizowanej dziedzinie. Innymi słowy polega na podpatrzeniu sposobu pracy i wykrywaniu czynników...

Controlling w zarządzan...

Historia controllingu sięga ponad 130 lat i wywodzi się z amerykańskich przedsiębiorstw, kiedy to w 1880 roku zostało utworzone stanowisko controllera, a do jego obowiązków należała kontrola nad finansami przedsiębiorstwa. W Europie controlling pojawił się w połowie latach...

Unijne dotacje na firmę...

Jeśli planujesz rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, to możesz skorzystać z unijnej dotacji na firmę i pozyskać na ten cel maksymalnie aż 40 tysięcy złotych. Jak zatem zdobyć ten kapitał? W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wsparcie oraz...

Dotacje z Urzędu Pracy ...

Jedną z najpopularniejszych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, stosowaną przez Urzędy Pracy, jest przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (z wyjątkiem na działalność sezonową, w zakresie handlu obwoźnego, w zakresie handlu odzieżą używaną...

SIM – Speed Intui...

Zarządzanie personelem zawsze jest dla menedżerów niemałym wyzwaniem. Niezależnie od przedmiotu działalności firmy, wymaga ono umiejętności, doświadczenia oraz wiedzy na temat określonych technik pomagających zapanować na ludźmi. Systemów kierowania zespołem jest bardzo...