Czym jest rachunkowość ...

Rachunkowość zarządcza jest działem rachunkowości, dostarczającym istotnych informacji ekonomicznych odbiorcom wewnętrznym z firmy, czyli właścicielom, zarządowi oraz kierownictwu jednostek organizacyjnych niższego szczebla. Informacje te mają charakter planistyczny i...

Zarządzanie korporacyjn...

Zarządzanie korporacyjne pozwala organizacji na zaplanowanie, wdrożenie, usystematyzowanie strategii, a następnie zaadoptowanie najlepszych metod oraz standardów rynkowych w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej danej firmy. Jak wiadomo efektywne zarządzanie i wykorzystywanie...

Jak komunikacja wewnątr...

  Pracownicy stanowią fundament każdej firmy. Im bardziej są oni zmotywowani, tym większe zyski generuje dane przedsiębiorstwo. Aby realizować jak najwięcej zamówień, jak najlepiej sprostać oczekiwaniom klientów i usprawnić pracę działów, potrzebna jest fachowa oraz...

Do czego zobowiązuje um...

Umowa o pracę zawsze powinna być zawierana na piśmie. Jeśli się tak nie stanie, to pracodawca musi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez danego pracownika, potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, a także jej rodzaju oraz warunków. W przypadku uchylenia się...

Jak rekrutować specjali...

Rekrutowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów zdecydowanie różni się od poszukiwań pracowników niższego szczebla. Głównie ze względu na fakt, że osoby takie najczęściej posiadają już ugruntowaną pozycję zawodową, a co za tym idzie satysfakcję z pracy na aktualnym...

Czym jest leasing praco...

Leasing pracowniczy (wynajęcie pracownika) polega na powierzeniu pracy pracownika innemu pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem Pracy sytuacja taka może nastąpić tylko za pisemną zgodą pracownika, natomiast nie może mieć formy służbowego polecenia. Wówczas na mocy art. 1741 Kodeksu...

Wypalenie zawodowe R...

Wypalenie zawodowe stanowi chorobę cywilizacyjną XXI w. Jego początek można zauważyć po tym, że jesteśmy wyczerpani emocjonalnie i fizycznie, nie chce nam się wychodzić do pracy i najchętniej ucieklibyśmy, schowalibyśmy się przed światem. Co zrobić, aby uniknąć...

Jak sprawdzić pracownik...

Podjęcie właściwej decyzji podczas rekrutacji nowego pracownika nie jest łatwe, mając świadomość, że może ona mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dlatego rekrutacja pracownika powinna składać się z różnych etapów sprawdzających wiarygodność umiejętności...