Badanie due diligence

Due diligence (należyta staranność) to badanie kondycji spółki przed planowaną decyzją o jej przejęciu. Jest niezbędnym elementem każdej transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaży akcji lub udziałów, połączenia lub podziału spółek kapitałowych. Badanie to...

Czym różni się umowa na...

Umowa o pracę najczęściej przybiera jedną z dwóch form: na czas nieokreślony oraz na czas określony. Jakie są zależności pomiędzy nimi i czym różnią się od siebie – o tym poniżej. Umowa na czas określony Umowa na czas określony jest umową terminową i zawiera...

Dobra organizacja pracy...

Organizacja przedsiębiorstwa jest ciągłym procesem uzależnionych od siebie i następujących po sobie etapów. Obejmuje m.in. podział zadań i koordynowanie działań, kontrolę rozwiązań organizacyjnych oraz ich korygowanie w celu zwiększenia sprawności firmy, ustalanie...

Prawo pracownika do url...

Prawo pracownika do skorzystania z urlopu wypoczynkowego nie wynika jedynie z przepisów Kodeksu Pracy, ale również z Konstytucji, która mówi, że każdy pracownik ma prawo do corocznych płatnych urlopów oraz dni wolnych od pracy ustalonych w ustawie. Płatna przerwa w pracy ma na...

Czym jest rachunkowość ...

Rachunkowość zarządcza jest działem rachunkowości, dostarczającym istotnych informacji ekonomicznych odbiorcom wewnętrznym z firmy, czyli właścicielom, zarządowi oraz kierownictwu jednostek organizacyjnych niższego szczebla. Informacje te mają charakter planistyczny i...

Zarządzanie korporacyjn...

Zarządzanie korporacyjne pozwala organizacji na zaplanowanie, wdrożenie, usystematyzowanie strategii, a następnie zaadoptowanie najlepszych metod oraz standardów rynkowych w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej danej firmy. Jak wiadomo efektywne zarządzanie i wykorzystywanie...

Jak komunikacja wewnątr...

  Pracownicy stanowią fundament każdej firmy. Im bardziej są oni zmotywowani, tym większe zyski generuje dane przedsiębiorstwo. Aby realizować jak najwięcej zamówień, jak najlepiej sprostać oczekiwaniom klientów i usprawnić pracę działów, potrzebna jest fachowa oraz...

Do czego zobowiązuje um...

Umowa o pracę zawsze powinna być zawierana na piśmie. Jeśli się tak nie stanie, to pracodawca musi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez danego pracownika, potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, a także jej rodzaju oraz warunków. W przypadku uchylenia się...