Kaizen, japoński model ...

Obecnie, aby osiągnąć sukces, nie wystarczy już mieć dużych nakładów, nowoczesnych maszyn czy dobrej jakości materiałów. Przepustką do podniesienia efektywności przedsiębiorstwa jest wiedza, jaką dysponuje doświadczony i sprawdzony pracownik. Dzięki niej oraz...

Zasady zwalniania praco...

Zwolnienie z pracy nie jest przyjemną sytuacją dla żadnej ze stron tego zajścia. Często właściciele firm robią to bez żadnego przygotowania, narażając się tym samym na zatarg z byłym pracownikiem. Od tego, w jaki sposób pracodawca pożegna się ze swoim pracownikiem,...

Jak skutecznie przeprow...

Umieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników nie gwarantuje wyłonienia najodpowiedniejszego kandydata. Najważniejsza jest trafna selekcja, czyli wywiad z potencjalnymi pracownikami, co też może trwać wiele tygodni. Jak powinna przebiegać rekrutacja w firmie, aby była ona...

Asertywność w pracy i b...

Asertywność jest świadomym stylem zachowania, dzięki któremu można postępować zgodnie z własnymi przekonaniami. Jeśli będziesz tego rodzaju postawę ćwiczyć, to każdego dnia będzie ona przychodziła coraz bardziej naturalnie. Na bycie bardziej uległą niż asertywną...

Specjalne Strefy Ekonom...

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to administracyjnie wyodrębnione obszary, w których inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Przepisy dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych w większości skupiają się w ustawie z dnia 20...

Burza mózgów zwiększa e...

Burza mózgów to metoda na generowanie pomysłów i rozwiązań udoskonalających pracę przedsiębiorstwa. Dzieli się na dwa etapy: swobodnego zgłaszania pomysłów oraz wymiany poglądów, a następnie wyłuszczenia wyników tej sesji i przeobrażenie ich w idee mające sens. Metoda...

Zalety telepracy

Telepraca (inaczej praca zdalna) to taki rodzaj pracy, który wykonuje się poza jednostką organizacyjną pracodawcy. Podstawą do jej wykonywania jest wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej (internetu, przede wszystkim poczty elektronicznej, VPN, Skype, telefonu,...

Jaki model biznesowy wy...

Istnieje wiele teorii na temat definicji modelu biznesowego, jednak w ogólnym ujęciu określić go można jako plan tworzony przez przedsiębiorstwo, który ma na celu poprawienie jego kondycji finansowej, wygenerowania przychodu i maksymalizacji osiąganego zysku. Jest to relacja...