Pracownicze Plany Kapitałowe – informacje dla pracowników i pracodawców

niolox/bigstockphoto.com

To nowość. Nowość, która w dużych firmach obowiązuje od niedawna, a w małych jeszcze nie została wprowadzona. Pracownicze Plany Kapitałowe powstały, aby pracownicy samodzielnie i w pełni świadomie mogli decydować o tym, jak będzie wyglądała ich przyszłość na emeryturze. Umożliwiają one systematyczne odkładanie środków na konto, do którego zatrudnieni dostaną dostęp po 60 roku życia.

PPK – na czym polegają?

Pracownicze Plany Kapitałowe to najnowszy program odkładania pieniędzy na emeryturę. Jest on całkowicie dobrowolny i każdy zatrudniony może z niego zrezygnować. Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą dokonać wyboru instytucji finansowej, której powierzą prowadzenie PPK dla swoich pracowników. Każdy pracodawca i każdy zatrudniony mają obowiązek dokonywania podstawowych wpłat na konto. Pracownicy mają także możliwość dokonywania wpłat dodatkowych na swoją rzecz. Środki, które zostaną w ten sposób odłożone są środkami prywatnymi i podlegają dziedziczeniu.

PPK – zasady

Jakie podstawowe wymagania należy spełnić, aby przystąpić do PPK? Okazuje się, że jedynym (choć kluczowym) wymogiem jest opłacanie składek ZUS, tj. bycie legalnie zatrudnionym. Za stworzenie konta PPK odpowiedzialny jest pracodawca, jeżeli tylko pracownik wyrazi chęć przystąpienia do programu. Wpłaty na rachunek pochodzą natomiast z trzech źródeł:

  • od zatrudnionego,
  • od zatrudniającego,
  • od państwa.

Do zgromadzonych środków właściciel konta otrzyma dostęp po ukończeniu 60. roku życia (niezależnie od płci).

Pracownicze Plany Kapitałowe – obowiązki pracodawcy

Bardzo istotną informacją dla pracodawców jest to, że za brak obowiązkowych wpłat na rachunek zatrudnionego mogą otrzymać grzywnę wynoszącą od 1000 do 100 000 złotych, ewentualnie w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń. Aby tego uniknąć, muszą regularnie przelewać na konta PPK swoich pracowników przynajmniej 1,5% wartości ich miesięcznego wynagrodzenia. Jest to wpłata podstawowa. Pracodawca może jednak zadeklarować również dodatkowe wpłaty na rzecz zatrudnionych, w wysokości 2,5% ich wynagrodzenia. Obowiązkiem pracodawcy jest również prowadzenie systematycznej ewidencji pobranych składek.

PPK – od kiedy?

W niektórych firmach PPK już funkcjonują, inne dopiero się na nie szykują. Termin ich obowiązkowego wprowadzenia różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, i wygląda następująco:

  • 250 i więcej pracowników – od 1 lipca 2019 roku
  • 50 – 249 pracowników – od 1 stycznia 2020 roku
  • 19 – 49 pracowników – od 1 lipca 2020 roku
  • pozostali – od 1 stycznia 2021 roku

Choć obowiązek prowadzenia PPK wydaje się dotyczyć wszystkich, jest kilka wyjątków. Pracownicze Plany Kapitałowe nie muszą zostać wprowadzone, jeżeli:

  • Pracodawca prowadzi PPE i przystąpiło do niego co najmniej 25% jego pracowników,
  • Prowadzona działalność kwalifikuje się jako mikroprzedsiębiorstwo i wszyscy jej pracownicy zrezygnowali z PPK,
  • Prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza.

Pracownicze Plany Kapitałowe to doskonały sposób na to, aby na emeryturze wieść godne i spokojne życie. A choć stanowią dodatkowe obciążenie dla pracodawców, to dla pracowników mogą okazać się świetnym rozwiązaniem i dodatkową motywacją do pracy.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.