Własna działalność – co utrudnia życie przedsiębiorcom?

Okazuje się, że co trzeci przedsiębiorca wcale własnej działalności gospodarczej prowadzić nie chce. Tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor przez specjalistyczny Instytut Keralla Research.

W poszczególnych branżach problemy są zróżnicowane. W ujęciu ogólnym podstawową barierą dla przedsiębiorców jest na pewno brak odpowiednio wyszkolonych pracowników. W zasadzie w każdej branży brakuje rąk do pracy i to na dużą skalę. Do tego dochodzi sezonowość działania, a potem opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów czy kapitałochłonności, zbyt duża ilość przepisów oraz niskie marże. Tak wynika z badania przeprowadzonego wśród firm małych i średnich.

Rekordowe zniechęcenie do prowadzenia własnej działalności jest w transporcie. W tej branży przedsiębiorcom dokuczają przede wszystkim znaczne opóźnienia w płatnościach ze strony odbiorców usług. Problem ma aż 59% firm transportowych. Widać więc doskonale, że niesolidni kontrahenci dają się we znaki bardzo mocno. Samo zdobycie kontraktu to za mało, aby odnieść sukces. Firma, z którą się współpracuje musi jeszcze za wykonane usługi czy wydane towary zapłacić. Jeśli doda się do tego niskie marże, na które handlowcy i firmy transportowe skarżą się najczęściej oraz dużą ilość przepisów, okazuje się, że problemów jest całkiem sporo.

Przedsiębiorcy zajmujący się transportem skarżą się ponadto na brak wykwalifikowanej siły roboczej i kapitałochłonność. To problemy doskonale znane również i z innych branż np. budownictwa, przemysłu, handlu czy usług. Dokuczliwa bywa też sezonowość. Tymczasem wiele firm cały czas musi się rozwijać. Przedsiębiorcy w praktyce na wiele obszarów wpływu nie mają. Dlatego też tak ważny jest dobór odpowiednich partnerów biznesowych, aby obniżyć ryzyko działania. Trzeba wybierać ich pod kątem wiarygodności finansowej. W tym celu posłużyć się można Raportem z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Tylko w ciągu ostatnich 6 miesięcy firmy pobrały aż 1,3 mln raportów tego typu o innych firmach. Jeśli dany podmiot się zgodzi, można sprawdzić jak radzi sobie on np. ze spłatą kredytów. Gdy na koncie danego przedsiębiorstwa są wpisy o zaległościach, to sygnał, którego ignorować nie należy. Obecnie w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor znajduje się ponad 243 tysiące firm, które posiadają łącznie około 372 tysiące różnego rodzaju zaległości na łączną kwotę rzędu niemal 6,5 mld złotych.

Eksperci zalecają, aby do sprawy opóźnień w płatnościach od kontrahentów podchodzić poważnie. Warto upominać się o pieniądze, a nie biernie czekać na rozwiązanie sprawy. W praktyce bowiem przedłużenie płatności do ponad 30 dni w 90% przypadków kończy się przedłużeniem do ponad 60 dni i sporą stratą. Nawet 2/3 firm nie odzyskuje całości należnych pieniędzy. Co więc w takiej sytuacji można zrobić? Na pewno warto wysłać pismo z informacją o zamiarze wpisania dłużnika na listę Biura Informacji Gospodarczej. Może zrobić to także BIG w imieniu wierzyciela. Na wiele firm działa to bardzo dobrze.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.