Czy dokształcanie pracowników się opłaca?

Kursy i szkolenia dla pracowników

Kompetentni pracownicy stanowią podstawę sukcesu każdego biznesu. Dlatego też warto w nich inwestować i rozwijać ich umiejętności. Jednym z rodzajów takich inwestycji są szkolenia kadry, które jak każda inwestycja wiążą się z pewnym ryzykiem. Kiedy zatem szkolenia pracowników są opłacalne, a kiedy lepiej jest ograniczyć ryzyko z nich wynikające?

Według statystyk tylko niewielu przedsiębiorców w Polsce podejmuje działania szkoleniowo-rozwojowe, które podnoszą kompetencje pracowników. Wciąż doskwierający kryzys gospodarczy sprzyja cięciu kosztów, a co za tym idzie – głównie redukcji wydatków na szkolenia. Dzieje się tak dlatego, iż tego rodzaju wydatek nie przynosi natychmiastowych rezultatów, korzyści. W dobie prognozowanych zwolnień efekty inwestycji w pracowników stają się zatem niepewne. Dużo lepszym rozwiązaniem wówczas wydaje się ulokowanie środków pieniężnych w rozwój bardziej trwałych zasobów jak np. rozwój technologii.

Rozwój technologiczny oraz większa automatyzacja w biznesie powodują, iż sukces i renoma firmy zależą głównie od jej liderów. Motywacją do tego typu rozwoju kadr w firmach jest możliwość skorzystania z tańszych czy nawet darmowych szkoleń, które finansuje Unia Europejska.

Zyski dla firmy

Istnieje grupa szkoleń, z których przedsiębiorcy nie mogą zrezygnować, gdyż przyswajane na nich umiejętności determinują sukces każdej firmy (m.in. rozwój umiejętności przywódczych), zwłaszcza w dobie silnej konkurencji. Źródłem konkurencyjności jest pracownik z adekwatną wiedzą i odpowiednimi kompetencjami. Szkolenia kadry umożliwiają podniesienie jakości wykonywanej pracy, a także utrzymanie profesjonalnego poziomu realizowanego zadania. Dobrze przeszkolony pracownik ma szansę poprawić poziom oraz jakość swoich wyników, a przy tym zmniejszyć liczbę błędów. Skorelowane z ideą danej firmy szkolenie wpływa na umiejętności kierownicze kadry menedżerskiej, co też owocuje wzrostem motywacji oraz wydajności pracowników.

Wyróżnienie dla pracownika

Wielu pracowników traktuje uczestnictwo w szkoleniach jako możliwość zaspokajania swoich potrzeb samorealizacji czy budowanie ścieżki rozwoju zawodowego. Szkolenie kadry jest też często postrzegane przez nich jako forma nagrody i wyróżnienia, pełniąc funkcję motywacyjną. Ponadto dokształcanie i przekwalifikowanie są alternatywą dla zwolnień oraz rekrutacji nowych pracowników. Polityka inwestowania w szkolenia pracownicze z punktu widzenia zewnętrznego wizerunku organizacji ukazuje ją jako dbającą o swoich pracowników i pozwalającą im się rozwijać.

Pamiętajmy, iż im lepszych, bardziej kompetentnych posiada się pracowników, tym lepiej funkcjonuje dana firma. W dobie szybkich zmian i przeobrażeń liczą się wyłącznie organizacje posiadające umiejętności zdobywania nowej wiedzy oraz modyfikowania działań w odpowiedzi na potrzeby zachodzące na rynku. Inwestowanie w zasoby ludzkie zapewnia dynamiczny rozwój firmy, tym bardziej że współczesne funkcjonowanie w biznesie narzuca ciągłe dokształcanie się i rozwój.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.