Czy zarobki w Polsce będą jawne?

Zarobki kobiet i mężczyzn

fot. AndreyPopov/bigstockphoto.com

W Polsce trwa debata na temat propozycji odnośnie nałożenia na przyszłych pracodawców obowiązkowego informowania o wysokości wynagrodzenia. Tak jest chociażby w Wielkiej Brytanii.

Projekt odnośnie nowelizacji Kodeksu pracy został już złożony w sejmie. Czy zarobki w naszym kraju staną się jawne? Eksperci Hays widzą zalety transparentnej wysokości płacy podczas procesu rekrutacyjnego. Mówią także o tym, że taka zmiana w kodeksie bardzo wpłynie na proces rekrutacyjny, a pracodawcy będą potrzebować sporo czasu, aby dostosować się do nowo przyjętego prawa.

W całej Europie temat jawności płacy porusza się ostatnimi czasy bardzo często. W wielu krajach umieszczanie w ofercie pracy informacji o wysokości wynagrodzenia jest już standardem. W Finlandii zapytanie o zarobki, jakie otrzymują współpracownicy, można wysłać do urzędu skarbowego. W Niemczech osoby, które zatrudnione są w większych firmach, mają prawo otrzymać informację o tym, ile ich współpracownicy zarabiają. W Polsce ogłoszenia o pracę, które zawierają stawki płacowe, nadal są bardzo rzadkie, a informacje o wysokości wynagrodzenia traktuje się jako poufne. Jednakże obserwowanie rynku pracy ukazuje zmiany, co nie zaskakuje w kontekście widocznego w niejednej branży rynku kandydata.

Osoby poszukujące pracy już na etapie selekcji pragną poznać wysokość proponowanych zarobków, aby móc na tej podstawie określić, czy warto jest angażować się w procesy rekrutacyjne. W ogłoszeniach o pracę kandydatom najczęściej brakuje właśnie informacji o wysokości przyszłych zarobków. Oferta pracy, która nie będzie zawierała informacji o wynagrodzeniu, z pewnością zostanie zauważona przez mniejszą liczbę kandydatów. Rekruterzy zachęcają osoby proponujące pracę do podania przynajmniej tzw. widełek płacy w ogłoszeniu, niemniej pracodawcy ciągle mają wątpliwości.

Zaproponowana nowelizacja ma pomagać w zapobieganiu dyskryminacji odnośnie płacy i znacznie ułatwić rekrutację. Bezpośrednie informowanie o wynagrodzeniu wpłynęłoby pozytywnie na efekty rekrutacji i pozwoliłoby kandydatom na dokonanie świadomego wyboru.

Obowiązek informowania przyszłych pracowników o wysokości wynagrodzenia wzbudza jednakże wątpliwości pracodawców, którzy chcieliby mieć możliwość rozważenia ryzyka i korzyści, które mogą być związane właśnie z jawnymi płacami. Ponadto część z pracodawców uważa, że informowanie o poziomie wynagrodzenia nie powinno być publiczne, gdyż jest to element, który poddaje się negocjacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Pracodawcy boją się chociażby wzrostu kosztów związanych ze współpracą (zarówno ze starymi, jak i z nowymi pracownikami).

Obawy te w wielu przypadkach są zupełnie nieuzasadnione.  Po pierwsze, rolą rekrutera jest między innymi zorientowanie się w oczekiwaniach płacowych kandydatów i porównanie, jak te oczekiwania się mają do sytuacji na rynku i możliwości firmy. Poza tym takiej sytuacji można uniknąć w bardzo łatwy sposób. Wystarczy podać w ogłoszeniu ważne dla kandydatów informacje. Bowiem dla większości osób najistotniejsza jest właśnie wysokość wynagrodzenia. Znowelizowanie ustawy z pewnością zapewni oszczędność czasu.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.