Dodatkowe dni wolne dla pracowników

gwolters/bigstockphoto.com

Pracownik zatrudniony na umowę o prac oprócz urlopu wypoczynkowego, ma możliwość otrzymać w ciągu roku dodatkowe dni wolne od pracy.

Dzień wolny pracownik może otrzymać za święto, które wypada w sobotę (lub inny dzień tygodnia, który w danym zakładzie pracy jest normalnie wolny, a inny niż niedziela). Termin odbioru wolnego dnia wyznacza pracodawca. Nie ma obowiązku konsultować swojej decyzji z pracownikiem. Może jednak wziąć pod uwagę termin, o jaki prosi pracownik. Dzień wolny nie przysługuje pracownikom, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim.

Pracownik może otrzymać także dodatkowy urlop okolicznościowy. Przysługuje on w związku z zaistnieniem szczególnych wydarzeń w życiu pracownika. Zgodnie z przepisami, pracodawca musi zwolnić pracownika na dwa dni w przypadku ślubu, urodzenia się dziecka lub zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy. Jeden dzień wolny przysługuje pracownikowi, którego dziecko bierze ślub, lub w rodzinie nastąpił zgon jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. Termin dnia wolnego powinien mieć bezpośredni związek z wydarzeniem okolicznościowym. Nie musi on jednak zostać odebrany w konkretnym dniu, gdy zdarzenie to ma miejsce. Można go wykorzystać np. na organizację ślubu czy zajmowanie się formalnościami związanymi z pogrzebem. Urlop okolicznościowy nie powoduje, że zmniejsza się liczba dni wolnych przysługujących w ramach urlopu wypoczynkowego. W przepisach nie ma określonej maksymalnej liczby dni urlopu okolicznościowego, jakie pracownikowi mogą przysługiwać z tego tytułu w ciągu roku kalendarzowego.

Dodatkowo pracownik, który posiada dzieci w wieku do 14 lat, może skorzystać ze zwolnienia w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Dni wolne dotyczą zwolnienia na opiekę na zdrowe dziecko. W przypadku dziecka chorego do lat 14, rodzic pobiera zasiłek opiekuńczy. Zwolnienie na opiekę przysługuje bez względu na liczbę dzieci. Prawo do dni wolnych, przysługuje pracownikowi już od pierwszego dnia pracy. Nie ma znaczenia, w jakim miesiącu pracownik rozpoczął pracę, staż pracy czy rodzaj umowy o pracę. Niewykorzystane dni nie przechodzą na kolejny rok.

Poza zwykłymi dodatkowymi wolnymi dniami, można też uzyskać w szczególnych okolicznościach inne wolne dni lub godziny od pracy. Są to np. dni wolne na szukanie pracy, oddawanie krwi, stawiennictwo przed organami takimi jak sąd, policja, administracja, prokuratura czy służba ratownicza.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.