Inflacja – aktualne wskaźniki

Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane dotyczące inflacji bazowej, czyli takiej, która nie obejmuje żywności oraz energii. Jasno z nich wynika, że wskaźnik we wrześniu 2022 roku poszedł w górę i wyniósł 10,7 proc, co oznacza, że o tyle na przestrzeni roku wzrosły ceny polskich dóbr i usług. Co warte podkreślenia, ostatni dwucyfrowy wynik był notowany na początku XXI wieku, zatem drożyzna w Polsce nie odnosi się jedynie do żywności czy energii, ale determinuje inne aspekty gospodarki.

Inflacja w Polsce nie odpuszcza

Według analiz NBP ten sam wskaźnik w sierpniu br. wynosił 9,9 proc., co daje wzrost o 0,8 proc. względem opisywanego wyżej września. Identyczny, bo ponad 10-procentowy rezultat miał miejsce w 1999 roku, ale niższe dwucyfrowe liczby odnotowano jeszcze na początku 2000 roku. Ciągle wysoki, a co najgorsze w dalszym ciągu rosnący odczyt inflacji bazowej świadczy o tym, iż wzrost cen w Polsce to coraz bardziej powszechne zjawisko, które nie dotyczy jedynie żywności, energii i paliw, w dużej mierze zależnych od sytuacji na rynkach światowych. Problem drożyzny jest zatem skorelowany z czynnikiem popytowym, czyli wewnętrznym, przekraczającym we wrześniu br. pułap 17 proc.

NBP w swoim komunikacie przypomina, iż wskaźnik CPI (Consumer Price Index) przedstawia średnią zmianę cen wszystkich dóbr nabywanych przez konsumentów. Przy liczeniu wskaźników inflacji bazowej są brane pod uwagę ceny z różnych segmentów, co pozwala na lepszą identyfikację źródła inflacji i trafniejsze prognozowanie jej przyszłych tendencji. Ponadto pomaga ustalić, w jakim stopniu jest ona trwała i czy na jej kształt wpływają np. krótkoterminowe zmiany cen spowodowane niespodziewanymi czynnikami.

Analitycy najczęściej bazują na wskaźniku wyłączającym z analizy ceny żywności, paliw i energii, najlepiej obrazującym tendencje usług i dóbr, na które stosunkowo duży wpływ ma polityka pieniężna realizowana przez bank centralny. Dzieje się tak, bo ceny energii i paliw są zależne od rynków światowych, a nie krajowych, a ceny żywności w dużym stopniu są uwarunkowane przez pogodę i aktualną sytuację na światowym rynku rolnym. NBP opublikował również wskaźnik inflacji po odjęciu cen administrowanych, które podlegają kontroli państwa i we wrześniu br. wyniosła 17,8 proc., co daje wzrost o 1,1 proc. w odniesieniu do wyniku z sierpnia br.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.