Job sharing – nowa forma zatrudnienia

Job sharing

Elastyczne formy zatrudnienia bywają, w naszym kraju, coraz bardziej popularne. Rosnące koszty zatrudnienia sprawiają, że dotychczasowe metody poszukiwania pracowników przestały być efektowne. Nie bez znaczenia jest także fakt, że wiele wyspecjalizowanych zawodów nie posiada kadry opowiadającej wymaganiom pracodawców. Sprawia to, że na rynku powoli wyrastają nowe, nieznane dotąd szerzej, formy zatrudnienia.

Korzyści dla pracownika

Job sharing jest jedną z form zatrudnienia, która stopniowo staje się coraz bardziej popularna w naszym kraju. Job sharing od wielu lat skutecznie funkcjonuje w Wielkiej Brytanii oraz innych krajach Europy zachodniej, jednak popularność w naszym kraju zdobył dopiero w ostatnim czasie. Ta elastyczna forma zatrudniania polega głównie na zatrudnieniu na jednym etacie całej grupy osób, która rozdziela powierzone zadania i obowiązki pomiędzy jej członków. Określona grupa dzieli również między sobą urlopy, wynagrodzenie oraz inne świadczenia. Ta forma zatrudniania przynosi korzyścią zarówno dla pracodawcy, który ponosi koszty utrzymania tylko jednego etatu, a także pracownikom, którzy zyskują elastyczny czas pracy oraz odpowiedni dla swoich umiejętności przydział obowiązków. Dzięki temu wielu z nich może podjąć pracę, co byłoby niemożliwe w przypadku innych form zatrudnienia.

Job sharing to doskonałe rozwiązanie dla osób, które posiadają także inne obowiązki, których nie byliby w stanie połączyć z pracą na pełnym etacie. Jest to idealne rozwiązanie dla studentów, absolwentów uczelni zaczynających pracę, matek wychowujących małe dzięki oraz emerytów, a także każdych innych osób nie mogących podjąć pracy w pełnym wymiarze godzin. Wadą job sharingu jest niestety brak integracji z pracodawcą, w takim stopniu jak ma to miejsce w przypadku stałej, pełnoetatowej pracy. Niewątpliwym minusem jest także brak pełnego wynagrodzenia, jednak zważywszy na mniejszy zakres obowiązków, ciężko uznać to za dużą wadę.

Korzyści dla pracodawcy

Dla pracodawcy, najważniejszą zaletą job sharingu jest niższy koszt związany z zatrudnieniem ludzi. Pracodawca, mogąc korzystać z doświadczenia, wiedzy i zalet całej grupy ludzi, ponosi koszty utrzymania jedynie jednego etatu. W związku z tym, że pracownicy odpowiedzialni są za wykonanie zadania, a nie za czas pracy, ryzyko związane z niską wydajnością zostaje zminimalizowane. Dzięki temu, że dana praca jest wykonywana przez grupę, a nie pojedyncze osoby, wyeliminowany zostaje także problem nieobecności pracowników z nieoczekiwanych powodów. Osobę, która z określonych przyczyn nie jest w stanie wykonać swoich zadać, może zastąpić inny członek grupy. Kolejną zaletą tego typu formy zatrudnienia jest możliwość przygotowania najlepszego kandydata do pracy w firmie na pełnym etacie. Dzięki temu, że pracę dzieli kilka osób, w przyszłości pracodawca chcąc zatrudnić osobę w pełnym wymiarze godzin, może wybierać z pośród osób, które wykazały się najlepszymi umiejętnościami oraz wiedzą. Pozwala to zatrzymać w przedsiębiorstwie najbardziej wartościowych pracowników.

Niestety dla pracodawcy, job sharing wiąże się także z pewnym ryzykiem. Aby zadania powierzone grupie zostały wykonane z należytą starannością, powinna się ona składać z osób odpowiedzialnych, które będą potrafiły współpracować między sobą, a także radzić sobie z konfliktami, które mogą zaistnieć. Wszystkie osoby pracujące w grupie powinny mieć do siebie zaufanie. Warto także, aby posiadały one różne doświadczenie oraz umiejętności, dzięki czemu pracodawca będzie mógł korzystać z najlepszych cech poszczególnych członków zespołu. Utrzymanie odpowiedniego poziomu pracy grupy osób może jednak wymagać niekiedy bezpośredniego nadzoru nad zespołem. W przypadku jego braku oraz w związku ze źle dobranymi ludźmi, mogą pojawić się konflikty, które w skuteczny sposób będą zaniżać jakość pracy oraz negatywnie wpływać na atmosferę w firmie. Niezbędny jest bezpośredni kontakt ze wszystkimi pracownikami w celu jak najbardziej efektywnego podziału obowiązków oraz w celu sprawiedliwego podziału świadczeń i wynagrodzenia.

Odpowiednio przygotowany zespół może w skuteczny sposób zastąpić wysoko wykwalifikowanego pracownika, jednocześnie obniżając koszty zatrudnienia, dlatego też job sharing jest ciekawą propozycją, zarówno dla pracujących, jak i pracodawców.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.