Komunikacja personalna w firmie

Komunikacja personalna w firmie

Skuteczne i umiejętne komunikowanie się pomiędzy przełożonym a podwładnymi lub też między pracownikami na równorzędnych stanowiskach ma ogromne znaczenie dla prawidłowych relacji w miejscu pracy. Komunikacja personalna to naprzemienny proces stawania się raz słuchaczem, a innym razem – rozmówcą. Ten drugi powinien przekładać swoje poglądy, emocje czy intencje na słowny przekaz, zaś odbiorca komunikatu powinien go odbierać oraz interpretować jego znaczenie.

Niestety utrzymanie dobrych kontaktów ze wszystkimi współpracownikami w firmie nie jest możliwe, choć zawsze warto starać się o podtrzymanie prawidłowej komunikacji personalnej z personelem. Ułatwi to opieranie się na następujących zachowaniach:

  1. Każdy pracownik danej firmy powinien odnosić się do współpracowników tak, jak on sam chciałby być traktowany i być wyrozumiałym dla innych.
  2. Warto starać się zrozumieć drugą stronę i zanim zareaguje się zbyt impulsywnie – spróbować postawić się na miejscu swojego współpracownika. Zwierzchnik powinien mieć szerszy obraz sprawy od podwładnego. Należy również pamiętać o tym, że dla obu stron co innego może być istotne, dlatego też warto mieć na uwadze położenie innych.
  3. Należy przyglądać się własnemu zachowaniu, zastanowić się czy wina nie leży po naszej stronie i uświadomić sobie, w jaki sposób odbierają nas współpracownicy.
  4. Trzeba uważać na to, jakie słowa się wypowiada i myśleć jak poczują się inni, gdy je usłyszą.
  5. Ważnym punktem komunikacji personalnej w biznesie jest nauka sztuki kompromisu. Rezygnacja obojga stron na rzecz osiągnięcia porozumienia i ustąpienie w sporze najczęściej jest najlepszym sposobem na to, aby obie strony mogły dojść do zgody.
  6. Pracodawcy powinni interesować się swoimi podwładnymi i słuchać ich, kiedy są przy głosie. Trzeba sprawiać, żeby inni czuli się przy nas ważni.
  7. Nic lepiej nie poprawia komunikacji personalnej jak uśmiech. Osoby ciepłe, uśmiechnięte i z poczuciem humoru są lepiej odbierane przez otoczenie oraz robią lepsze wrażenie.
  8. Warto unikać kłótni oraz plotek, które mogą doprowadzać do konfliktów.
  9. Zawsze należy pomagać tym, którzy nie zdążyli uporać się ze swoimi zadaniami na czas.

Pamiętajmy, że komunikacja personalna w firmie to nie tylko słowa, ale także i mimika, gesty, zachowania posturalne (przyjmowanie wybranych pozycji ciała), relacje przestrzenne (większy lub mniejszy dystans między osobami) oraz sygnały wokalne (ton głosu, intonacja i tempo wypowiedzi). Aby komunikacja pozawerbalna w firmie była prawidłowa należy: delikatnie się uśmiechać, lekko pochylić się w stronę rozmówcy, kierować się do niego całą twarzą, przyjąć postawę otwartą (nie krzyżować kończyn), utrzymywać kontakt wzrokowy, odprężyć się i prezentować wiele niewerbalnych zachęt, takich jak potakiwanie głową czy używanie sygnałów werbalnych (np. „mhm”, „aha”). Warto wziąć sobie do serca wszystkie powyższe wskazówki, gdyż dobra komunikacja stanowi jedną z najważniejszych umiejętności nie tylko w biznesie, ale także w kontaktach pozazawodowych.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.