Model kompetencji menadżera

O byciu menadżerem marzy wielu z nas. Jednak nie każdy może nim zostać. Planując karierę w tym zawodzie, należy posiadać odpowiednie predyspozycje do pełnienia funkcji menadżerskich. Poniżej przedstawiamy model kompetencji menadżera, sprawdź czy i Ty możesz nim zostać.

Model kompetencji menadżera

Menadżer odpowiada za realizację zarządzania i posiada ku temu niezbędną wiedzę, umiejętności, a także kompetencje. Do jego zadań należy: podejmowanie decyzji, planowanie, organizowanie i kierowanie pracą powierzonego mu zespołu pracowników. Ponadto menadżer musi cechować się posiadaniem wielostronnej wiedzy oraz umiejętności, niezbędnych do kierowania ludźmi, a także zarządzania w warunkach zmienności otoczenia i niepewności. To on bierze całą odpowiedzialność za realizację i osiągnięcie zamierzonego celu i jest zwierzchnikiem danego zespołu.

Przy dzisiejszej psychologizacji życia mówi się o modelu kompetencji pewnych zawodów, w tym również menadżera. Kompetencje to umiejętności, zachowania, wiedza i postawy, które wyróżniają daną osobę jako najbardziej efektywną w pracy. Wśród nich znajdziemy cechy wrodzone oraz te zdobywane w ciągu życia. Bez względu na pochodzenie należy je rozwijać i udoskonalać po to, aby być lepszym liderem, a także sprawniej oraz efektywniej zarządzać firmą.

 

Kompetencje menadżerskie to m.in.:

 

  • charyzma, potrzebna do osiągania dobrej organizacji i właściwego zarządzania ludźmi,
  • umiejętność konstruktywnego krytykowania w celu lepszego wykonywania powierzonych zadań,
  • umiejętność sprawowania kontroli, koniecznej do wzrostu wydajności,
  • właściwe zarządzanie zespołem, bez manipulacji,
  • dokonywanie umiejętnego podziału obowiązków,
  • posiadanie zdolności analitycznych, podejmowania decyzji i umiejętności pracy w zespole,
  • inicjatywa,
  • zdolności interpersonalne.

Aby dopasować się do modelu kompetencji menadżerskich, należy ciągle się doskonalić i bezustannie szukać w sobie tych cech. Rozwijanie kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu menadżera może się odbywać np. za pomocą wiedzy czerpanej ze specjalistycznych książek, na kursach sponsorowanych przez pracodawcę, za pośrednictwem spotkań coachingowych czy wykorzystując szkolenia zewnętrzne, prowadzone przez profesjonalnych i wykwalifikowanych trenerów.

Do bycia dobrym menadżerem potrzebny jest talent do efektywnego zarządzania ludźmi, duży wzgląd na ludzi, wysoki poziom samokontroli, motywowania, odwagi kierowniczej, delegowania, oceny pracowniczej i kreatywne myślenie. Pamiętajmy, że kompetentny menadżer może uczynić wiele dobrego dla przedsiębiorstwa oraz sprawić, ze firma będzie funkcjonowała o wiele sprawniej i wydajniej.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.