Kiedy warto zatrudnić h...

Przeprowadzanie rozmowy rekrutacyjnej nie jest sprawą prostą. Częstokroć firmy nie posiadają pracowników, którzy sprawdzają się w czynnościach rekrutacyjnych i dlatego sięgają po wsparcie specjalisty. Co zatem opłaca się przedsiębiorcom bardziej – zatrudnienie...

Outplacement – w ...

Outplacement jest programem aktywizacji zawodowej, nazywanym także zwolnieniem monitorowanym albo systemem łagodnych zwolnień. Ma on na celu zaktywizować te osoby, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn leżących po stronie firmy. Oferowana pomoc kierowana jest także do...

Polski system podatkowy...

Ranking „Paying Taxes. The global picture” to raport przygotowywany co roku przez firmę doradczą PwC oraz Bank Światowy, który określa kraje o najmniej skomplikowanym systemie podatkowym. Nazywany jest również rankingiem przyjazności systemu podatkowego. Raport ten promuje te...

Marketingowe zarządzani...

Marketingowe zarządzanie firmą to celowa działalność danego przedsiębiorstwa, polegająca na przystosowaniu oraz skoordynowaniu podstawowych elementów marketingowych takich jak produkt, cena, dystrybucja i promocja, żeby osiągnąć wyznaczone cele biznesowe. Do zadań zarówno...

Jak firma może wejść na...

Wprowadzenie firmy na Giełdę Papierów Wartościowych wymaga podjęcia szeregu czynności i spełnienia niezbędnych formalności. Przede wszystkim emitentem akcji notowanych na giełdzie może zostać wyłącznie spółka akcyjna (lub komandytowo-akcyjna).Przedsiębiorcy prowadzący...

Jak zarządzać czasem w ...

Jak wiadomo czas to pieniądz, który jest szczególnie ważny w biznesie. W każdej firmie czas sporo kosztuje, dlatego też tak istotne jest prawidłowe nim dysponowanie. Zarządzanie czasem w biznesie odnosi się zarówno do zespołu pracowniczego, jak i całego...

Kiedy sprawdza się prow...

Coraz częściej spotykaną wśród wielu pracodawców praktyką, stanowiącą odpowiedź na aktualną sytuację ekonomiczną, oprócz proponowania pracownikom tak zwanych elastycznych form zatrudnienia, jest stosowanie różnych systemów wynagradzania. Spośród obecnie...

Rotacja pracowników czę...

Zjawisko rotacji pracowników występuje już w połowie polskich firm. Aż 75% dotkniętych tych problemem pracodawców ma trudności z pozyskaniem odpowiednich kandydatów na najistotniejsze dla ich przedsiębiorstw stanowiska. Aby uniknąć tego czarnego scenariusza oraz kosztownego i...