Regionalne Programy Operacyjne

RPO

Regionalne Programy Operacyjne (w skrócie RPO) powstały, by wspomagać rozwój poszczególnych regionów Polski. Fundusze, jakie na ich podstawie można uzyskać, umożliwiają kontynuowanie określonych działań w sektorze rolniczym, usługowym czy edukacyjnym. Regionalne Programy Operacyjne z największą intensywnością realizowany były we wschodnich częściach Polski, gdzie sytuacja finansowa jest najgorsza, a poziom bezrobocia najwyższych. Tworzenie nowych miejsc pracy ma przyczynić się do zmiany sytuacji w najbiedniejszych częściach kraju.

Wszystkie Regionalne Programy Operacyjne było przygotowywane i akceptowane osobno w danym województwie przez urząd marszałkowski. Dlatego też powstało 16 programów – po jednym w każdym województwie. Programy dotyczą wszelkich sfer gospodarki, począwszy od ochrony zdrowia, przez pomoc społeczną i turystykę, na nowych technologiach kończąc. Co ważne, warunkiem skorzystania z np. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego było realizowanie inwestycji tylko na terenie tego województwa. Czasem jednak wystarczy, by siedziba firmy znajdowała się w określonym województwie, a działania mogą być prowadzone w ramach tego RPO na większym terenie.

Na początku tworzenia danego programu konieczne jest określenie jego celów i kierunków działalności. RPO może mieć za zadanie wspierać innowacyjne technologie w regionie, może przeciwdziałać rosnącemu bezrobociu w małych miejscowościach, może aktywizować społeczeństwo do stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku. Tego typu programu dotyczą ogromnej liczby zagadnień, których finansowanie z innych źródłem często jest niemożliwe. Środki finansowe, jakie przykazywane są na mocy projektu z RPO pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dlatego też dotacje najczęściej służą pokryciu kosztów takich jak zakup środków trwałych oraz nieruchomości. Większość działalności potrzebuje już na starcie mieć dostępną nieruchomość oraz określone maszyny i urządzenia. Niekiedy niezbędny jest zakup specjalistycznych programów czy licencji.

W Polsce Regionalne Programy Operacyjne realizowane były w dwóch przedziałach czasowych. Pierwszy trwał od 2007 do 2013 roku. Aktualnie prowadzone są programy od 2014 do 2020 roku. Na realizację pierwszych 16 Regionalnych Programów Operacyjncyh Unia Europejska przekazała ponad 67 mld euro. Każde województwo samodzielnie określiło swoje priorytety. Natomiast prowadzone do 2020 działania są uzupełnieniem prowadzonych wcześniej RPO we wszystkich województwach Polski, a fundusze są znacznie mniejsze. Największe wsparcie finansowe dotyczy modernizacji i budowy nowych dróg, rozwoju przedsiębiorczości i transportu publicznego.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.