Rządowe „Wsparcie...

Sektor MMŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) odpowiada za wypracowanie około 75 procent polskiego produktu krajowego brutto (PKB). Oznacza to, że w głównej mierze na rozwój gospodarczy kraju ma wpływ funkcjonowanie niewielkich firm, a nie dużych przedsiębiorstw. Czy...

Polski system podatkowy...

Ranking „Paying Taxes. The global picture” to raport przygotowywany co roku przez firmę doradczą PwC oraz Bank Światowy, który określa kraje o najmniej skomplikowanym systemie podatkowym. Nazywany jest również rankingiem przyjazności systemu podatkowego. Raport ten promuje te...

Specjalne Strefy Ekonom...

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to administracyjnie wyodrębnione obszary, w których inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Przepisy dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych w większości skupiają się w ustawie z dnia 20...

Unijne dotacje na firmę...

Jeśli planujesz rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, to możesz skorzystać z unijnej dotacji na firmę i pozyskać na ten cel maksymalnie aż 40 tysięcy złotych. Jak zatem zdobyć ten kapitał? W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wsparcie oraz...

Dotacje z Urzędu Pracy ...

Jedną z najpopularniejszych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, stosowaną przez Urzędy Pracy, jest przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (z wyjątkiem na działalność sezonową, w zakresie handlu obwoźnego, w zakresie handlu odzieżą używaną...

Dotacja na biznes

Coraz więcej ludzi decyduje się na założenie własnej firmy. Podjęcie działalności gospodarczej daje możliwość pracy na własny rachunek i jest spełnieniem dla wielu osób. Ciekawy i opłacalny pomysł to już połowa sukcesu, lecz skąd wziąć pieniądze na...