Studia MBA

Studia MBA

Studia MBA to studia podyplomowe, dzięki którym możliwe jest otrzymanie stopnia akademickiego Master of Business Administration. Oprócz tego często dodatkowym wymaganiem do uzyskania tytułu jest także posiadanie określonego doświadczenia zawodowego. Studia MBA na terenie Polski zazwyczaj trwają od 1 do 2 lat. Master Business Administration jest często uważany za najwyższy stopień, jaki można otrzymać w branży menedżerskiej. Posiadanie tego tytułu jest w wielu kręgach biznesowych uważane za prestiż.

Historia studiów menadżerskich

Pierwsze kursy przypominające współczesne studia MBA powstały na początku XX wieku w Graduate School of Business Administration – szkole utworzonej na Uniwersytecie Harvard. Z czasem ewoluowały one coraz bardziej dopasowując się do problemów, z jakimi spotkać się może kadra zajmująca wyższe stanowiska w hierarchii przedsiębiorstwa. W odpowiedzi na coraz większe wymagania stawiane przed absolwentami, w 1943 roku na Uniwersytecie w Chicago, powstał kurs Executive MBA skupiający się na najbardziej zaawansowanych zagadnieniach z dziedziny biznesu. Historia studiów MBA w Polsce zaczyna się w roku 1991, kiedy to zorganizowały je władze Uniwersytetu Warszawskiego. Nastąpiło to w wyniku współpracy z Uniwersytetem Illinois z Chicago. W chwili obecnej studia MBA i EMBA znajdują się w programie nauczania wszystkich wiodących uczelni w kraju. Wykładane są zazwyczaj zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Oprócz ogólnych kursów, prowadzone są także wyspecjalizowane, skupiające się na konkretnych branżach.

Zakres studiów MBA

Zakres studiów MBA jest zróżnicowany, zależnie od uczelni, na której się one odbywają. Z reguły jednak wiele bloków tematycznych jest wspólnych i programy nauczania zazwyczaj, w większości się pokrywają. Niezależnie od miejsca nauczania, każde studia MBA mają jednak w swoim programie przedmioty z zakresu takich dziedzin jak: marketing, zarządzanie, finanse, prawo i ekonomia.

Marketing jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień z jakimi muszą się zaznajomić osoby odpowiedzialne za prowadzenie firmy lub jej poszczególnych działów, oddziałów i filii. Dlatego też jest tak popularny, szczególnie biorąc pod uwagę szybki rozrost sieci internetowej, gdzie zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi mechanizmów sprzedaży jest konieczne. Warto zauważyć, że marketing na studiach MBA nie jest zazwyczaj ukierunkowany na samą reklamę, jak ma to miejsce w przypadku wielu innych studiów, lecz głównie na mechanizmy działania sprzedaży oraz analizy rynku, a także skupia się na narzędziach stwarzających konkurencyjność, takich jak cena, sposób dystrybucji produktu, promocje itp.

Kolejnym nieodłącznym elementem studiów MBA jest zarządzanie. Przedmioty z tego bloku tematyczne szczegółowo skupiają się na najważniejszych zagadnieniach, którymi są planowanie celów i określanie kierunku i metod rozwoju przedsiębiorstwa, kierowanie przedsiębiorstwem oraz jego kluczowymi obszarami, w szczególności działami personelu, produkcji, zaopatrzenia i sprzedaży oraz skupiają się także na samej efektywności pracy menedżera.

Przedmioty związane z finansami i rachunkowością, także są istotnym elementem szkolenia przyszłej kadry menedżerskiej. Wynika to w głównej mierze z faktu, że każde przedsiębiorstwo powinno posiadać dział księgowości. Zrozumienie zasad rachunkowości oraz finansów w znacznej mierze pomaga zarządzać firmą oraz jej finansami. Dobre przygotowanie merytoryczne pozwoli również prawidłowo ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz przepływ pieniędzy, a także przygotuje do prawidłowego wykonywania rozliczeń podatkowych.

Ostatnim blokiem tematycznym, który jest obecny na niemalże wszystkich studiach MBA jest prawo i ekonomia. Obydwie dziedziny wiedzy są ze sobą nieodłącznie związane i niekiedy przeplatają się wzajemnie. Ogólny zarys materiału nauczanego na studiach MBA pozostaje jednak zazwyczaj podobny i obejmuje on prawne regulacje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, ekonomiczne zasady panujące na rynku oraz podstawy prawe prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach.

Studia MBA są obecnie bardzo ciekawą propozycją dla wszystkich osób chcących pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą prowadzenia przedsiębiorstw. Szeroki zakres merytoryczny pozwala doskonale przygotować się do sytuacji występującej na rynku oraz zapewnia wysokie kwalifikacje pomocne w rozwoju firmy.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.