Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2017 r. według BAEL

dolgachov/bigstockphoto.com

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) daje istotne informacje o sytuacji na rynku pracy. Jest ono przeprowadzane co kwartał. Jego wyniki określają wielkość i strukturę siły roboczej. Obejmuje ono próbę osób powyżej 15 lat. Niedawno na stronie GUS opublikowano wstępne dane wynikające z BAEL z II kwartału 2017 r.

Porównanie aktualnych danych z tymi z I kwartału br. wskazuje na poprawę sytuacji. Na przykład liczba osób biernych zawodowo (niesklasyfikowanych jako pracujące lub bezrobotne, które nie pracowały, nie poszukiwały pracy lub nie były gotowe do jej podjęcia w ciągu 2 tygodni po tygodniu badania) spadła o 151 tys.

Wzrósł również współczynnik aktywności zawodowej (wartość procentowa osób aktywnych zawodowo). W II kwartale br. wyniósł on 56,7 proc., czyli o 0,5 proc. więcej niż w I kwartale. Największy wzrost tego współczynnika odnotowano w województwach: podlaskim i wielkopolskim. Z kolei wskaźnik zatrudnienia to 53,9 proc. (wzrost o 0,7 proc. w stosunku do I kwartału); wskaźnik ten wzrósł najbardziej również w woj. podlaskim i wielkopolskim.

Stopa bezrobocia w porównaniu z I kwartałem spadła z 5,4 proc. do 5 proc. Największy spadek stwierdzono w woj. świętokrzyskim oraz lubelskim i warmińsko-mazurskim. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w woj. podkarpackim – 8,4 proc., choć w porównaniu z I kwartałem spadła o 1,4 proc. Natomiast liczba osób bezrobotnych według najnowszych danych wyniosła 863 tys. Dla porównania, w I kwartale było to 926,4 tys.

Jeśli chodzi o poszukiwanie pracy, przeciętny czas poszukiwania odnotowany w II kwartale wyniósł 10,1 miesiąca, co oznacza, że w porównaniu z I kwartałem minimalnie się wydłużył (9,9 mies.).

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.