Sztuka rozwiązywania konfliktów

Konflikty to nieodłączny element życia społecznego, który również spotykamy w biznesie. Gdyby nie sztuka ich rozwiązywania, zapewne doprowadziłyby one do destrukcji zarówno zbiorowości ludzkiej, jak i zerwania wszelkich kontaktów biznesowych, a w konsekwencji – do upadku firmy. Na szczęście istnieje kilka sposobów na ich zażegnanie.

Konflikt większości z nas kojarzy się negatywnie i postrzegany jest jako zagrożenie dla istniejącego porządku w firmie. Późno zauważony przynosi zazwyczaj więcej strat niż pożytku. Jednak niezgodność poglądów bądź celów to w rzeczywistości całkiem normalna sytuacja. Specjaliści od zarządzania radzą wręcz wykorzystywać takie sytuacje, by celowo wywołać konflikt. Można je bowiem twórczo wykorzystać. Oczywiście pod warunkiem nabycia takiej umiejętności, jaką jest sztuka rozwiązywania konfliktów.

Sztuka rozwiązywania konfliktów

Rodzaje konfliktów w firmie

Najczęstszymi źródłami sytuacji konfliktowej w pracy są: nieprawidłowa komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa, zależność od drugiej osoby (np. na linii przełożony-pracownik) oraz różnice osobowościowe. W konfliktach na linii pracownik-pracodawca najczęstszym powodem tego rodzaju zajść jest z jednej strony brak posiadania umiejętności komunikacyjnych oraz interpersonalnych przełożonego, z drugiej zaś – nieumiejętność aktywnego słuchania, a także wyciągania wniosków przez podwładnego. Wejście na ścieżkę wojenną z szefem może spowodować odejście pracownika, gdyż wówczas pozycja obu stron jest nierówna. Pracodawca ma bowiem dwa argumenty nie do pobicia: władzę wynikającą z posiadania danej funkcji w przedsiębiorstwie oraz autorytet formalny. Dlatego też jest to bardzo trudny do rozwiązania konflikt.

W przypadku powstania konfliktu pomiędzy pracownikami danego zespołu lub osób z różnych działów w firmie, a także różnicy zdań na linii partnerów biznesowych tego rodzaju sytuację da się bardzo szybko opanować.

Konsekwencjami napiętych stosunków w pracy może być m.in. duża rotacja pracowników, zwiększająca się ilość zwolnień chorobowych, zerwane lub niezawarte kontrakty z partnerami biznesowymi oraz spadek motywacji wewnętrznej i wydajności pracowników.

Strategie rozwiązywania konfliktów z biznesie

Sztuka rozwiązywania konfliktów w biznesie wyróżnia 5 sposobów na zażegnanie tego typu niewłaściwych sytuacji w firmie:

  • Unikanie, które polega na zaprzeczaniu lub ukrywaniu konfliktu, co też najczęściej wykorzystują pracodawcy preferujący autokratyczny styl kierowania bądź czujący się zagrożeni. Unikanie warto zastosować wtedy, kiedy cel konfliktu nie jest istotny, a także nie ma żadnych szans na osiągnięcie sukcesu.
  • Rywalizacja, która sprawia, że konflikt traktowany jest jak konkurencja lub swego rodzaju gra. Ten, kto wygra zyskuje prestiż w firmie i osiąga sukces, przegranego natomiast postrzega się jako słabszego i niekompetentnego, który odniósł porażkę, a być może i straci pracę.
  • Łagodzenie (adaptacja), które nastawione jest na podtrzymanie dobrych stosunków, najczęściej pomiędzy partnerami biznesowymi.
  • Kompromis, czyli częściowe zaspokojenie interesów obu zwaśnionych stron.
  • Współpraca, polegająca na usatysfakcjonowaniu obu stron konfliktu i stanowiąca jeden z najbardziej efektywnych stylów zażegnywania sporów.

Według doradców interpersonalnych najskuteczniejszą metodą rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwach jest usprawnienie kanałów komunikacji i doskonalenie umiejętności jasnego przekazywania informacji (szczególnie na linii pracodawca-pracownik).

Co dobrego może przynieść konflikt?

Dzięki spornym sytuacjom pracownicy zaczynają myśleć bardziej twórczo, wybijają się z codziennej rutyny i szukają nowych rozwiązań czy pomysłów. Warunkiem jest tu jednak umiejętność radzenia sobie z konfliktem w firmie.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.