Ulga na start

Jednym z większych utrudnień dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest konieczność samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Do tej pory składki musiał płacić każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, czy w danym miesiącu zanotował jakiekolwiek przychody. Było to obciążeniem zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców, którzy jeszcze nie wyrobili sobie pozycji na rynku, nie zdobyli stałych klientów i nie mogli mieć pewności, że będą mieli ciągłe zlecenia. Jednak od 30 kwietnia wprowadzono ułatwienia dla takich osób – tzw. ulgę na start.

Ulga na start polega na zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez sześć miesięcy kalendarzowych (pełnych) od podjęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, że wspomniane sześć miesięcy liczy się od początku miesiąca. W związku z tym, jeśli działalność zostaje zarejestrowana pierwszego dnia miesiąca, to miesiąc ten liczy się do okresu ulgi. Jednak jeśli działalność zostaje założona w trakcie miesiąca, np. w połowie, bieżący miesiąc jeszcze się nie zalicza do wspomnianych sześciu. Przykład – jeśli przedsiębiorca rejestruje działalność 20 stycznia, miesiące ulgi liczy się od 1 lutego, a zatem uprawnienie do niej kończy się 31 lipca.

Ważne jest, że ulga zwalnia z opłacania ubezpieczeń: rentowego, emerytalnego, wypadkowego i chorobowego. Jedyne ubezpieczenie, które trzeba płacić, to zdrowotne. Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku.

Ulga na start przysługuje tym przedsiębiorcom, którzy są osobami fizycznymi, podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy lub wznawiają ją po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia, a także nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, z którym wcześniej łączył ich stosunek pracy.

Po wspomnianym półrocznym okresie ulgi przedsiębiorca może skorzystać z dostępnego już wcześniej tzw. małego ZUS. Są to preferencyjne, niższe składki, które można regulować przez dwa lata. Oznacza to, że początkujący przedsiębiorcy mogą korzystać z niższych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej łącznie przez dwa i pół roku.

Należy jednak wspomnieć, że ulga powoduje obniżenie przyszłych świadczeń emerytalnych. Opóźnia też wypłatę zasiłku chorobowego, co jest ważne, gdy mamy np. zaplanowaną operację. Jednak jest ona całkowicie dobrowolna. Każdy nowy przedsiębiorca powinien więc rozważyć, czy opłaca mu się z niej skorzystać.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.