Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie startegiczne

Zarządzanie strategiczne w firmie polega na dostosowaniu się danego przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych przez modyfikację celów oraz metod ich realizacji. Dotyczy to procesów informacyjno- decyzyjnych zachodzących wyłącznie w długim czasie. Jego celem jest rozwikłanie kluczowych problemów przedsiębiorstwa, a także podjęcie decyzji o jego rozwoju wraz ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania otoczenia oraz czynników własnego potencjału wytwórczego.


Zarządzanie strategiczne stanowi całościową koncepcję zarządzania, która przy dzisiejszym obliczu burzliwości otoczenia chce przeciwdziałać negatywnym trendom zewnętrznym i skupia się na znalezieniu skutecznej przewagi konkurencyjnej, która zapewniłaby przetrwanie i realizację celów danego przedsiębiorstwa.

Ten model zarządzania wywodzi się z ewolucyjnej szkoły budowania strategii i zakłada, iż procesy tworzenia oraz wdrażania zmian danej strategii przeplatają się ze sobą.

Cechy zarządzania strategicznego:

  • skupienie się na długotrwałym rozwoju firmy,
  • jego celem jest poszukiwanie nowych dróg rozwoju przez innowacje i doskonalenie,
  • jego efektem jest tworzenie przyszłych rozwiązań,
  • decyzje podejmuje się przy uwzględnieniu wyłącznie długofalowych skutków,
  • skupienie się na planowanym zarządzaniu zmianą,
  • wpływanie na rozwój oferty, a także wzbogacenie jej o nowe usługi oraz produkty,
  • formułowanie misji, celów i wizji strategicznych firmy, a także strategii walki konkurencyjnej.

Zarządzanie strategiczne składa się z trzech, wzajemnie współzależnych procesów: przeprowadzenia analizy strategicznej, formułowania strategii oraz implementacji strategii.

Trafne i efektywne zarządzanie firmą to przede wszystkim podejmowanie słusznych i najlepszych z możliwych decyzji. Zarządzanie strategiczne dotyczy tylko takich kluczowych decyzji, które wiążą się z rozwojem przedsiębiorstwa i określeniem jego obecnej i przyszłej pozycji na rynku. Decyzje te dotyczą dłuższego horyzontu czasowego, najczęściej kilkuletniego i podejmowane są przez zarząd danej firmy, czyli naczelne kierownictwo, gdyż dotyczą efektywnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa (np. określenia wizji i misji firmy, wejścia przedsiębiorstwa na nowe rynki, wprowadzenia nowych produktów, podniesienia jakości wyrobów oraz procesów czy rozbudowy firmy). Konkretyzacja założeń strategicznych układana jest przez sztab pracowników zajmujący się badaniami rynkowymi, które tworzy w oparciu o wyniki prac analitycznych.

Zarządzanie strategiczne w firmie ma większy sens w przypadku firm posiadających duży kapitał. Odzwierciedla się wówczas ono poprzez rozbudowę struktur organizacyjnych, formalizm decyzyjny (tworzenie dokumentów o charakterze strategicznym) czy wyodrębnienie szczebla zarządczego. Na przedsiębiorstwa zatrudniające zaledwie kilku pracowników ma tylko niewielki (pod względem obrotów) wpływ. W sektorze małych oraz średnich przedsiębiorstw zakres i skala zarządzania strategicznego posiada nieco węższy charakter, choć zarówno problematyka, jak i pytania, które trzeba sobie zadać, są podobne.

One Response to “Zarządzanie strategiczne”

  1. RAKS pisze:

    Bardzo przydatny artykuł. Często wiele osób (głównie przedsiębiorców) nie zdaje sobie sprawy z tego, jak powinni swoje działania ukierunkować na czas ich trwania. Oczywiście, w przypadku większego kapitału, kompletnie sobie nie wyobrażam tego, jak ktoś może funkcjonować bez strategicznego planu działania na przyszłych kilka lat, ale o takich ewenementach też słyszałem. 😉

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.