Uprawnienia pracownicze...

Osoby niepełnosprawne są objęte szczególną ochroną w pracy, co wynika z przepisów kodeksu pracy oraz ustaw szczególnych. Przysługujące im prawa obejmują przede wszystkim ograniczenie czasu pracy i zapewnienie im odpowiednich warunków. Zakres tych praw zależy od stopnia...

Jakie prawa mają stażyś...

Staż umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności do wykonywania danego zawodu. Stażysta wykonuje obowiązki takie jak inni pracownicy, tyle że formalnie jest on bezrobotnym opłacanym przez urząd pracy. Celem stażu jest aktywizacja osób bezrobotnych. Przez cały okres trwania...

Poufność a transparentn...

W polskich umowach i regulaminach często spotyka się klauzule zobowiązujące pracowników do zachowania wysokości swoich wynagrodzeń w tajemnicy. Z kolei w niektórych krajach (np. w Szwecji) jawność zarobków jest normą. Co na ten temat mówi prawo? Co jest korzystniejsze –...

Zakaz konkurencji w umo...

W ramach umów cywilnoprawnych zawieranych między stronami często zamieszcza się wśród postanowień umownych klauzulę, która dotyczy zakazu konkurencji. Nakłada ona na zleceniobiorcę obowiązek powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. Wynika to z tego, iż w ramach...

Zmiany w kodeksie pracy...

W maju bieżącego roku Sejm jednogłośnie przyjął zmiany w kodeksie pracy, które precyzują zasady ochrony praw pracowniczych kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią. 412 posłów głosowało za wprowadzeniem nowych przepisów. Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym kobiet...

Regionalne Programy Ope...

Regionalne Programy Operacyjne (w skrócie RPO) powstały, by wspomagać rozwój poszczególnych regionów Polski. Fundusze, jakie na ich podstawie można uzyskać, umożliwiają kontynuowanie określonych działań w sektorze rolniczym, usługowym czy edukacyjnym. Regionalne Programy...

Urlop ojcowski

Czas spędzony z maleństwem tuż po narodzinach jest dla rodziców bezcenny. Zarówno matki, jak i ojcowie chcą w tych pierwszych tygodniach jak najdłużej korzystać z uroków rodzicielstwa. Obecność mężczyzny pozwala też kobiecie na szybszą regenerację po trudach porodu. Na...

Temperatura w pracy a p...

Panujące warunki atmosferyczne mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie, aktywność życiową oraz wydajność w pracy. Niskie ciśnienie atmosferyczne oraz zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury mogą negatywnie wpłynąć na efektywność w pracy zawodowej. Dlatego też każdy...