Zakaz konkurencji w umo...

W ramach umów cywilnoprawnych zawieranych między stronami często zamieszcza się wśród postanowień umownych klauzulę, która dotyczy zakazu konkurencji. Nakłada ona na zleceniobiorcę obowiązek powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. Wynika to z tego, iż w ramach...

Zmiany w kodeksie pracy...

W maju bieżącego roku Sejm jednogłośnie przyjął zmiany w kodeksie pracy, które precyzują zasady ochrony praw pracowniczych kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią. 412 posłów głosowało za wprowadzeniem nowych przepisów. Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym kobiet...

Regionalne Programy Ope...

Regionalne Programy Operacyjne (w skrócie RPO) powstały, by wspomagać rozwój poszczególnych regionów Polski. Fundusze, jakie na ich podstawie można uzyskać, umożliwiają kontynuowanie określonych działań w sektorze rolniczym, usługowym czy edukacyjnym. Regionalne Programy...

Urlop ojcowski

Czas spędzony z maleństwem tuż po narodzinach jest dla rodziców bezcenny. Zarówno matki, jak i ojcowie chcą w tych pierwszych tygodniach jak najdłużej korzystać z uroków rodzicielstwa. Obecność mężczyzny pozwala też kobiecie na szybszą regenerację po trudach porodu. Na...

Temperatura w pracy a p...

Panujące warunki atmosferyczne mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie, aktywność życiową oraz wydajność w pracy. Niskie ciśnienie atmosferyczne oraz zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury mogą negatywnie wpłynąć na efektywność w pracy zawodowej. Dlatego też każdy...

Nietrwałość nowych prze...

Według statystyk większość nowo powstałych firm nie ma szans na przetrwanie. Co roku z rynku znikają setki przedsiębiorstw. Dlaczego tak się dzieje? Polacy nie mają problemu z brakiem pomysłów, ale już na starcie muszą się zmierzyć z licznymi przeszkodami oraz brakiem...

Pozapłacowe koszty prac...

Pozapłacowe koszty pracy można zdefiniować jako wszystkie obciążenia finansowe pracodawcy poza wynagrodzeniem netto zatrudnionego. Należy to wziąć pod uwagę, gdy analizujemy zestawienia kosztów pracy w różnych krajach. Wysokie czy niskie? Według analizy Eurostatu z 2013 roku...

Likwidacja tzw. syndrom...

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy, która ma obowiązywać od września, pracodawca będzie miał obowiązek przedstawić pracownikowi umowę albo przynajmniej potwierdzić jej warunki na piśmie jeszcze przed podjęciem pracy. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają...