Jakie prawa mają stażyś...

Staż umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności do wykonywania danego zawodu. Stażysta wykonuje obowiązki takie jak inni pracownicy, tyle że formalnie jest on bezrobotnym opłacanym przez urząd pracy. Celem stażu jest aktywizacja osób bezrobotnych. Przez cały okres trwania...

Poufność a transparentn...

W polskich umowach i regulaminach często spotyka się klauzule zobowiązujące pracowników do zachowania wysokości swoich wynagrodzeń w tajemnicy. Z kolei w niektórych krajach (np. w Szwecji) jawność zarobków jest normą. Co na ten temat mówi prawo? Co jest korzystniejsze –...

Pozapłacowe koszty prac...

Pozapłacowe koszty pracy można zdefiniować jako wszystkie obciążenia finansowe pracodawcy poza wynagrodzeniem netto zatrudnionego. Należy to wziąć pod uwagę, gdy analizujemy zestawienia kosztów pracy w różnych krajach. Wysokie czy niskie? Według analizy Eurostatu z 2013 roku...

Jakie cechy charakteru ...

W ciągu całego życia przynajmniej kilka razy stresujemy się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy chce wypaść jak najlepiej i zakończyć spotkanie rychłym zatrudnieniem. Czego natomiast po kandydacie oczekuje rekrutujący? Jakie są najodpowiedniejsze cechy, które warto...

Co oznacza porzucenie p...

Porzucenie pracy, czyli niestawianie się pracownika w miejscu pracy, oraz jego nieusprawiedliwiona nieobecność to naruszenia kodeksu pracy, które niosą ze sobą szereg konsekwencji. Należy mieć zatem świadomość tego, że przyszli pracodawcy, którzy dostaną świadectwo pracy...

Negocjowanie warunków z...

Wydawać by się mogło, że w obecnej sytuacji na rynku pracy negocjowanie warunków zatrudnienia nie może mieć miejsca. Biorąc pod uwagę charakter procesu dochodzenia do porozumienia, zadowalającego obie strony, takie podejście może tym bardziej wydawać się oderwane od...