Ścieżka awansu w firmie...

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga od jego kadry menedżerskiej wypracowania i realizacji strategii jego rozwoju, uwzględniającej między innymi zarządzanie zasobami ludzkimi. Nowoczesne podejście danej firmy do jej pracowników wyraża się na przykład w funkcjonowaniu tak zwanych...

Inwestycja w siebie klu...

Rynek pracy jest bardzo wymagający, a czasem wręcz bezlitosny. Aby się na nim utrzymać, należy ciągle się rozwijać i inwestować w karierę. Ma to swój początek już przy wyborze studiów. Zdobywanie nowej wiedzy i poszerzanie swoich kompetencji oraz kwalifikacji zdaje się być...

Jak stworzyć umowę o za...

Duże firmy, w których skład wchodzi nieraz wiele oddziałów czy filii, decydują się niejednokrotnie na zatrudnienie osoby, która będzie zarządzać bieżącymi sprawami w przedsiębiorstwie. Kontrakt na zarządzanie firmą jest rodzajem umowy menedżerskiej i dokumentem...

Telepraca – alter...

Współczesne realia coraz częściej wymuszają na pracodawcach elastyczne podejście do zatrudnienia pracowników i organizacji pracy. Jedną z aktywności zawodowej, wykazywanej przez coraz większą liczbę tak zwanych wolnych strzelców (freelancerów) jest telepraca, popularnie...

Kiedy podpisać kontrakt...

Kontrakt menadżerski jest alternatywną dla umowy o pracę formą zatrudnienia, którą cechuje powierzenie sprawowania zarządu przedsiębiorstwa, aby osiągnąć zysk. Zawierany jest on głównie z członkami kadry kierowniczej i zarządzającej, przede wszystkim w spółkach...

Korzyści z zatrudnienia...

Zatrudnienie osoby bezrobotnej, zarejestrowanej we właściwym powiatowym urzędzie pracy, może przynieść pracodawcy korzyści, związane przede wszystkim z obniżeniem kosztów zatrudnienia, zwrotem wydatków poniesionych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub utworzenia...