Jak rekrutować specjali...

Rekrutowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów zdecydowanie różni się od poszukiwań pracowników niższego szczebla. Głównie ze względu na fakt, że osoby takie najczęściej posiadają już ugruntowaną pozycję zawodową, a co za tym idzie satysfakcję z pracy na aktualnym...

Jak sprawdzić pracownik...

Podjęcie właściwej decyzji podczas rekrutacji nowego pracownika nie jest łatwe, mając świadomość, że może ona mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dlatego rekrutacja pracownika powinna składać się z różnych etapów sprawdzających wiarygodność umiejętności...

Modele zarządzania ludź...

Strategia w podejściu do zarządzania ludźmi opiera się na ustalonym planie, zwiększającym zyski z prowadzenia danej działalności. Początki zarządzania zasobami ludzkimi datuje się na lata 70. i 80. XX wieku. Wtedy to również po raz pierwszy opisano modele zarządzania...

Zarządzanie zasobami lu...

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie jest strategicznym posunięciem i zarazem spójnym podejściem do kierowania najbardziej wartościowymi pracownikami danej organizacji, którzy indywidualnie oraz zbiorowo przyczyniają się do realizacji założeń firmy. Pojęcie to obejmuje...

Zasady zwalniania praco...

Zwolnienie z pracy nie jest przyjemną sytuacją dla żadnej ze stron tego zajścia. Często właściciele firm robią to bez żadnego przygotowania, narażając się tym samym na zatarg z byłym pracownikiem. Od tego, w jaki sposób pracodawca pożegna się ze swoim pracownikiem,...

Jak skutecznie przeprow...

Umieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników nie gwarantuje wyłonienia najodpowiedniejszego kandydata. Najważniejsza jest trafna selekcja, czyli wywiad z potencjalnymi pracownikami, co też może trwać wiele tygodni. Jak powinna przebiegać rekrutacja w firmie, aby była ona...