Kiedy zdecydować się na...

Pojęcie outsourcingu pochodzi od angielskich słów: outside-resource-using. Oznacza zlecanie wykonania usług, zadań, projektów lub procesów zewnętrznym firmom. Działań tych nie powinno się jednak stawiać na równi z umową zleceniem. Outsourcing wykracza bowiem poza układ typu...

Jak zorganizować sprzed...

Niezależnie od przyjętej formy, kampania marketingowa stanowi jeden z podstawowych elementów każdego procesu sprzedaży. Odpowiednie przedstawienie określonej oferty (produktu lub usługi) jest kluczowe dla pozyskania klientów i przekonania ich do skorzystania z niej. Jednym z...

Skutki obniżenia rating...

Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa kluczowa rolę dla gospodarki każdego kraju. W Polsce generuje on ponad czterdzieści osiem procent Produktu Krajowego Brutto, czyli co drugą uzyskiwaną złotówkę. Z każdym rokiem, udział firm w tworzeniu PKB wzrasta –...

Punktualność w biznesie...

Biznes to bardzo skomplikowana strefa, która składa się z wielu zasad. Z małych rzeczy tworzą się wielkie, takie jak zaufanie klientów. Aby je zbudować, trzeba postawić przede wszystkim na punktualność. Nic bowiem tak nie zepsuje reputacji firmy jak spóźnialstwo, bezlitośnie...

Jak ocenić efektywność ...

Ocenę efektywności inwestycji biznesowej sprowadza się do oszacowania przewidywanej rentowności sprzedaży, będącej wynikiem zrealizowania planowanej inwestycji, czyli do jej opłacalności. Głównym celem każdej inwestycji jest zwiększenie wartości rynkowej firmy oraz...

Jak prowadzić negocjacj...

Marzeniem każdego szefa sprzedaży jest osiągnięcie docelowego budżetu sprzedaży, będącego wynikiem owocnej współpracy z najważniejszymi podmiotami firmy, czyli tzw. kluczowymi klientami. Dzięki nawiązywaniu oraz utrzymywaniu dobrych relacji z kluczowym klientem sprzedaż...