Zmowa cenowa ma swoje k...

Zmowa cenowa polega na tym, że firmy działające w tej samej branży zakładają wspólnie pewien poziom cen, co ma na celu uniknięcie wzajemnej konkurencji. Możemy o niej również mówić w przypadku, kiedy takie przedsiębiorstwa podejmują decyzję o wielkości produkcji, ważnych...

Największe błędy w rozk...

Prowadzenie jakiegokolwiek biznesu zawsze obarczone jest określonym ryzykiem. Wysokie koszty pracy, skomplikowane przepisy podatkowe i bariery prawne to najczęściej zgłaszane przez przedsiębiorców czynniki utrudniające rozwój, zwłaszcza mikro-, małych i średnich firm,...

Jak wyznaczać cele, by ...

Istotą działalności każdej firmy – bez względu na jej wielkość i charakter, jest osiągnięcie założonego zysku. Zarówno w przypadku dużych przedsiębiorstw, zatrudniających dziesiątki pracowników, jak i firm z sektora MSP, a także jednoosobowych działalności...

Jak zbudować autorytet ...

Słownikowa definicja autorytetu jest dość szeroka. Łacińskie „auctoritas” oznacza wpływ, powagę, posłuch, uznanie. Pod określeniem autorytetu rozumiemy osobę godną szacunku z racji jej kompetencji. Człowieka, którego polecenia wykonujemy z pełnym zaangażowaniem, aby...

System premiowy w firmi...

System premiowy to jedno z najważniejszych narzędzi zarządzania w firmie. Jeśli jest on stworzony prawidłowo, to zaspokaja podstawowe potrzeby pracownika, co przekłada się także na efektywniejsze działania, nakierowane na realizację celów przedsiębiorstwa. Czym zatem powinien...

Porażka w biznesie

Prowadzenie przedsiębiorstwa o dowolnym profilu wymaga wiedzy i umiejętności nie tylko z obszaru dziedziny określonej jego działalnością, ale również (a może przede wszystkim) z zakresu zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi. Własna firma to nie tylko ciągły rozwój,...