Kontrola w firmie ̵...

Jak mówi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – w danym czasie w wybranej firmie może być przeprowadzana tylko jedna kontrola. Czas trwania kontroli zewnętrznej zależy od wielkości przedsiębiorstwa: w mikroprzedsiębiorstwie trwa do 12 dni roboczych, w małej...

Jak egzekwować długi od...

Nierzetelni kontrahenci są problemem coraz większej liczby wierzycieli. Brak regularnych wpłat wymagalnych należności może rodzić po stronie tych drugich problemy z płynnością finansową, a w efekcie opóźnienia w realizacji własnych zobowiązań. Wierzyciel ma jednak kilka...

Zarządzanie e-biznesem

Powszechnie utożsamiany z prowadzeniem e-sklepów (e-handlem), biznes elektroniczny w rzeczywistości ma o wiele szersze znaczenie. Na poziomie technologicznym jest to metoda prowadzenia przedsiębiorstwa, wykorzystująca urządzenia teleinformatyczne oraz zasoby szeroko rozumianego...

Jak zdecydować o strate...

Sukces każdej firmy zależny jest od prawidłowego doboru strategii finansowej, czyli źródeł finansowania prowadzonej działalności. Dzięki temu przedsiębiorstwo może dokonywać działań operacyjnych oraz inwestycyjnych, a także zapewnić firmie bezpieczeństwo finansowe –...

Erystyka w biznesie

W biznesie liczy się tylko sukces, przeliczany na zysk, przychody. Zwykle nieważne jest jak się go osiągnie, ważne jest, aby wybić się na tle konkurencji. Działa tu zasada: wszystkie chwyty dozwolone, a jednym z nich jest erystyka. Na czym ona polega i jakie ma zastosowanie w...

Reengineering – n...

Reengineering stanowi nową koncepcję modelu zarządzania w przedsiębiorstwie. Polega ona na odejściu od tradycyjnych struktur i schematów organizacyjnych firmy na rzecz zespołów, które mają na celu realizację wybranych procesów od początku do końca. Prekursorami oderwania...