Zmiany w kodeksie pracy...

W maju bieżącego roku Sejm jednogłośnie przyjął zmiany w kodeksie pracy, które precyzują zasady ochrony praw pracowniczych kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią. 412 posłów głosowało za wprowadzeniem nowych przepisów. Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym kobiet...

Urlop ojcowski

Czas spędzony z maleństwem tuż po narodzinach jest dla rodziców bezcenny. Zarówno matki, jak i ojcowie chcą w tych pierwszych tygodniach jak najdłużej korzystać z uroków rodzicielstwa. Obecność mężczyzny pozwala też kobiecie na szybszą regenerację po trudach porodu. Na...

Temperatura w pracy a p...

Panujące warunki atmosferyczne mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie, aktywność życiową oraz wydajność w pracy. Niskie ciśnienie atmosferyczne oraz zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury mogą negatywnie wpłynąć na efektywność w pracy zawodowej. Dlatego też każdy...

Pozapłacowe koszty prac...

Pozapłacowe koszty pracy można zdefiniować jako wszystkie obciążenia finansowe pracodawcy poza wynagrodzeniem netto zatrudnionego. Należy to wziąć pod uwagę, gdy analizujemy zestawienia kosztów pracy w różnych krajach. Wysokie czy niskie? Według analizy Eurostatu z 2013 roku...

Likwidacja tzw. syndrom...

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy, która ma obowiązywać od września, pracodawca będzie miał obowiązek przedstawić pracownikowi umowę albo przynajmniej potwierdzić jej warunki na piśmie jeszcze przed podjęciem pracy. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają...

Zmiany w Kodeksie pracy...

Umowa o pracę ma zapewniać pracownikowi stabilizację i pewność, że z dnia na dzień nie straci pracy. Większość zatrudnionych dotychczas pracowało w oparciu o umowę na czas określony. Umowa na kilka lub nawet kilkanaście lat mogła nigdy nie zostać przedłużona. Przy takim...