Formy zatrudnienia prac...

Jak zatrudnić pracownika? Pierwszym krokiem do znalezienia pracownika jest zamieszczenie ogłoszenia w prasie lub internecie. Powinno się jasno sprecyzować wymagania, rodzaj proponowanego stanowisko pracy i zakres przyszłych obowiązków. Można także jednocześnie rozpowiedzieć,...

Elastyczny czas pracy w...

8 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks Pracy. Projekt ustawy, wprowadzający nowe przepisy budził kontrowersje już podczas wygłaszania go na sejmowej mównicy. Zarówno polityczna opozycja, jak również organizacje zrzeszające pracowników głośno...