Umowa o dzieło a umowa-...

Najpopularniejszą w Polsce formą zatrudnienia jest stosunek pracy, świadczony na podstawie umowy o pracę. Coraz częściej jednak stosowane przez pracodawców są również umowy cywilnoprawne, zwane przez niektórych „śmieciowymi”. W ich przypadku świadczenie pracy odbywa się...

Zasady zatrudniania stu...

Pracodawcy obecnie dość chętnie zatrudniają studentów. Związane jest to ze sporymi oszczędnościami i korzyściami, szczególnie jeśli dotyczy umowy-zlecenia. Na jakich zasadach można zatrudnić studenta? Student to osoba, która kształci się na studiach wyższych pierwszego...

TK o zatrudnionych na ś...

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, prawo do zrzeszania się – czyli tworzenia i wstępowania do związków, mają wszyscy pracownicy, bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy...

Natychmiastowe wypowied...

Umowa o pracę jest dokumentem wiążącym pracodawcę i pracownika, a jej wypowiedzenie zależy od długości trwania umowy lub ewentualnego porozumienia stron w tym przedmiocie. Wypowiedzenie umowy przez pracownika ze skutkiem natychmiastowym, choć nie jest sytuacją częstą, może...

Czy czeka nas 35 dni ur...

Unia Europejska kojarzy się między innymi ze swoimi kontrowersyjnymi pomysłami na regulowanie i kontrolowanie każdej dziedziny życia jej mieszkańców. Nie zawiodła i tym razem, chociaż nowy pomysł z pewnością przypadnie do gustu większej części społeczeństwa, a mianowicie...

Kiedy pracownika można ...

Jednym z najbardziej radykalnych rozstań z pracownikiem jest zwolnienie dyscyplinarne. Pracodawcy powinni jednak decydować się na nie tylko w wybranych okolicznościach i z dużą dozą ostrożności. O tym, kiedy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie i jakich wówczas należy...